WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Автоматизация центрифугирования (Автоматизація та монтаж вібіркових пристроїв процесу фільтрування)

ЗМІСТ

Вступ.

1. Завдання монтажних організацій, перелік монтажних робіт.

2. Опис технологічного процесу. Матеріальні і теплові баланси. Показники

ефективності процесу.

3. Основні параметри що характеризують технологічний процес.

4. Обґрунтування вибору засобів автоматизації.

5. Специфікація застосованих засобів автоматизації.

6. Опис виконання ФСА. Опис всіх контурів контролю та регулювання.

7. Вибір проводів, кабелів та труб для зовнішніх з'єднань.

8. Монтаж відбіркових пристоїв та регулюючого клапана.

9. Розрахунок регулюючого клапана.

Висновок.

Література.

         

КП 5.092503.02.06 ПЗ

         

Вим.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Розробив

Данченко

   

Автоматизація і монтаж відбіркових пристроїв процесу фільтрування

Літ.

Аркуш

Аркушів

Перевірив

Кобцева

     

3

 

Н .контр.

     

гр. ЕАС – 04 з

СХМТ

       

Затверджую

     

Перейти на страницу: 1 2