WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Автоматизация процесса производства геля

Зміст

Анотація

Вступ

1. Аналіз технологічного процесу…………………………………….

1.1 Типи та характеристики технологічного обладнання .

1.2 Опис схеми технологічного процесу

1.3 Аналіз особливостей об’єкта та технологічних середовищ .

1.4 Параметри контролю, регулювання, керування, сигналізації та блокування……………………………………………………………

2. Техніко – економічне обґрунтування автоматизації………………

3.Основні рішення по автоматизації об’єкту…………………………

3.1 Формулювання завдань по автоматизації об’єкту .

3.2 Вибір схеми автоматизації на підставі аналізу типових рішень .

3.3 Обґрунтування вибору приладів і засобів автоматизації

3.4 Розробка проектної документації………………………………

3.4.1.Розробка схеми автоматизації та її опис

3.4.2. Розробка схем принципіальних та їх опис

3.5. Монтаж і наладка засобів автоматизації

3.5.1 Розташування щитів ( пультів) на технологічній дільниці

3.5.2 Компонування приладів і засобів автоматизації на щитах (пультах)та їх монтаж

3.5.3 Монтаж датчиків і регулюючих органів на об’єкті .

3.5.4 Наладка системи автоматизації

4.Розрахункова частина

4.1. Розрахунок регулюючого органу

4.2 Розрахунок надійності каналів регулювання

4.3. Розрахунок забезпечення енергоресурсами системи автоматизації

5. Розрахунок економічної ефективності .

6. Охорона праці .

6.1.Класифікація примішень автоматизованої дільниці за категоріями пожежовибухонебезпеки………………………………

6.2.Правила експлуатації системи автоматизації і обов’язки персоналу при управлінні об’єктом…………………………………

6.3.Вплив автоматизованого виробництва на персонал та та навколишнє середовищє……………………………………………….

Висновки .

Література .

Анотація

Студента групи Мялика Сергія Петровича

В дипломному проекті на тему: "Автоматизація процесу виготовлення гелю”, розроблено систему автоматизації побудовану з використанням новітніх приладів та засобів автоматизації що створені на базі сучасних пневматичних елементів, чим досягнуто зниження собівартості готового продукту та покращення технічних характеристик об’єкту.

В проекті вибрані прилади та засоби автоматизації для процесу виготовлення гелю, розроблена схема автоматизації, функціональна та принципіальні схеми автоматизації, загальний вид щита, схема зовнішніх проводок та пояснювальна записка.

За рахунок автоматизації збільшилась кількість випускаємої продукції на %. Дана система є економічно обґрунтованою, а також розроблені заходи з питань охорони праці.

Кількість сторінок пояснювальної записки

Список літератури назв.

Графічна частина представлена у вигляді 4-х креслень.

Вступ

На підприємствах парфумерно – косметичної промисловості, що переживають на даний час в Україні період занепаду, одним з вирішальних факторів підйому виробництва є комплексна автоматизація.

Особливості технологічних розчинів і суспензій, висока волога і температура навколишнього середовища ускладнюють впровадження загально промислових засобів виміру і автоматизації і пов’язані з необхідністю утворення спеціальних засобів автоматизації, особливо приладів контролю складу і властивостей проміжних продуктів і готової продукції.

Ускладнені технології на парфумерних заводах, підвищені вимоги до конкурентоспроможності вихідного продукту, вимагають поновлення та удосконалення систем управління на базі новітніх засобів виміру і автоматизації.

Автоматизація виробництва парфюмерії (гелю) забезпечує якісну і ефективну роботу технологічних ланок тільки у випадку комплексного підходу до рішення цієї задачі. При такому підході і потрібно підготовити до автоматизації технологічне обладнання, технологію і вибрати необхідні засоби автоматизації для основних і допоміжних процесів.

Відділення виробництва гелю — один з основних процесів парфумерного виробництва, яким в значному ступені визначається ефективність роботи заводу в цілому. На вітчизняних заводах цей процес проводять, як правило, на спеціальних апаратах безперервної та періодичної дії.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6