WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Автоматизация процесса производства геля

- кількісний та якісний зріст одиничних потужностей обладнання;

- підвищення ефективності праці;

- створення передумов для подальшого удосконалення систем автоматичного регулювання на основі впровадження ЕОМ, роботів та маніпуляторів;

- покращення якості випускаємої продукції;

- створення умов для оптимального використання всіх ресурсів виробництва;

- стабілізація продуктивності лінії виготовлення гелю;

- регулювання якості гелю в заданих межах.

3.2 Вибір схеми автоматизації на підставі аналізу типових рішень

Джерела [1] та [2] дають тотожні рішення по автоматизації обєму. Стандартною схемою регулювання є слідуюча:

Рис. 2 Схема регулювання температури

Основною відмінністю схеми регулювання є використання застарілих засобів автоматизації. Так для реєстрації пневматичного вихідного сигналу первинного перетворювача теиператури використовується прилад ПВ 2.3, для регулювання – АРС-2-0, для виміру температури ТКП-1П, виконавчі механізми МІМ.

В деяких схемах використано прилади КСМ з пневматичними вихідними сигналами.

Використання сучасних приладів і засобів для побудови схеми типового рішення, надають можливість створення надійної та перспективної у використанні системи регулювання, економії часу на проведення налагоджувальних робіт створює передумови для подальшого розвитку автоматизації.

3.3. Обґрунтування вибору приладів і засобів автоматизації

З метою побудови сучасної системи автоматизації для контролю та управління процесів що протікають при виготовленні гелю, а також оптимізації системи автоматизації використано ряд вторинних вимірюючих, регулюючих пневматичних приладів а також пневматичні первинні вимірюючі прилади.

Вибір пневматичних приладів та засобів автоматизації обумовлено використанням в технологічному процесі спирту, який при зазначених умовах – пожежовибухонебезпечний [1, 2].

Перетворювачі температури 13ТД 73, які використано для виміру температури мають межі виміру, які охоплюють весь можливий діапазон зміни температурних режимів на даному об’єкті.

Вони вібростійкі, надійні, випускаються сучасними підприємствами, мають гарні технічні характеристики з точки зору швидкодії та лінійності вихідної характеристики.

Для виміру температури використано термометр манометричний сигналізуючий ТГП – 16 Сг ВЗТ

Вихідним сигналом його є стандартний вихідний релейний сигнал є високоточним, надійний, виконує процес регулювання за необхідним законом регулювання. Прилад простий в настройці, в монтажі та наладці.

Вторинний вімірюючий прилад ПВ101П, є сучасним приладом, що випускається вітчизняними заводами виробниками. Прилад простий в настройці, в монтажі та наладці. Прилад надійний, високоточний та швидкодіючий.

Для регулювання технологічних параметрів використовується регулятор ПР 3.31. Вибраний регулятор забезпечує той закон регулювання, що вимагається технологічним процесом. Прилад простий в настройці, в монтажі та наладці. Прилад надійний, високоточний та швидкодіючий.

Для надання персоналу оперативної інформації про хід технологічного процесу в проекті застосовано вимірюючи прилади тиску – манометр показуючий МП-4У, а для виміру температури термометри скляні ТТЖ-ПП.

3.4. Розробка проектної документації.

3.4.2 Розробка схеми автоматизації та її опис

Схема автоматизації передбачає регулювання температури в ємності виготовлення гелю, шліхом зміни кількості подачі гарячої води в систему підігріву ємності, регулювання температури води що подається на обігрів, шляхом зміни подачі пари в сорочку теплообмінника.

Температура в генераторі гелю вимірюється датчиком 1б, стандартний пневматичний сигнал якого поступає на реєстрацью на вторинний прилад 1в. Сигнал також потрапляє на регулятор 1г. Прилад 1б має вбудовану станцію управління та задавач, за допомогою якого встановлюється необхідне завдання системі для регулювання. Регулятор порівнює заданий та отриманий сигнал і у випадку розбіжності подає регулюючий сигнал на виконавчий механізм 1д, встановлений на трубопроводі теплоносія. Регулюю.чий орган закривається або відкривається в сторону компенсації збурення.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11