WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Газове господарство

В городських умовах надають перевагу паралельному розположенню електродів, при якому пошкодження виявляють по мінімальному значенню.

Для оточення місцеположення дефектів ізоляції потрібно перемінять перпендикулярне роз положення електродів.

Апаратура АНПІ із генератора, приймача і пошукового контура. Обстеження газопроводу за допомогою АНПІ потрібно проводить тільки після відключення електризації на перевіряючій ділянці газопроводу. Для знаходження мість пошкоджень ізоляції генератор апаратури підключають до газопроводу і заземляють.

При обслідуванні ізоляції газопроводів апаратура обслуговується двома операторами. Перший оператор переміщується вздовж траси з приймачем в руках, другий із спеціальною ізольованою пластиною, з’єднаною з приймачем поводом довженою 4 м. Величина сигналу визначається різницею потенціалів на поверхні землі, виникаючих при проходженні першої напруги по ланцюгу «генератор-труба-ізоляція-земля-заземлювач-генератор». Оцінка змінення потенціалу проводиться без контакту з грунтом.

Дослідження використання апаратури АНПІ в газових господарствах свідчить про те, що по характеру змінення сигналу можна провести приблизну оцінку величини дефекту ізоляції газопроводу:

-якщо площа пошкодження ізоляції більше 10 см, то при приближенні до дефекту сигнал змінюється в 2 і більше раз;

-якщо площа пошкодження ізоляції менша 10 см то сигнал змінюється не значно.

При приближенні до повороту газопроводу на відстані 4-5 м від нього потрібно переключити приймач в положення «режим опре ділення траси» і точно оприділити місце повороту. Потім вернутися на попереднє місце і пройти прибором по напрямку стрілки «Б» перейшовши на 3 м точку повороту. Якщо пошкодження ізоляції більше немає, то більше змінних сигналів не буде.

В містах пошкодження ізоляційного покриття потрібно перевіряти глибину закладання газопроводу. Це необхідно для визначення об’єму земляних робіт їх вартості і продовженості ремонтних робіт.

Оператори виконуючі приборне обстеження повинні бути забезпечені маршрутними картами. В кожній маршрутній карті повинні бути вказані:

- схема траси газопроводу і її довжина

- колодязі газопроводів та другі комунікації, а також підвали споруд розташовані на відстані до 15 м по обидві сторони газопроводу

- всі перетини газопроводів другими підземними комунікаціями.

Для підвищення єфективнрсті обстежування ізоляційного покриття газопроводів потрібно попередньо помітить місця підключення до газопроводу генератора приборів для відшукання мість пошкодженої ізоляції. Вибір мість підключення генератора до газопроводу потрібно проводити з розрахунком можливості обстеження з найбільшої протяжності газопроводу з одного підключення. Для цього потрібно використати підземні вводи газопроводу, контрольні провідники, гідро затвори, конденсатозбірники. Підключення генератора до газопроводу в газових колодязях допускається лише в крайніх випадках, при цьому особливо увагу повино бути звернуто на всі потреби безпеки. Вибір мість підключення генератора повинен проводитися також з урахуванням того щоб технологічні заземлення газопроводів знаходяться від них на відстані не менше 200 м.

При кожному підключенні генератора АНПІ до газопроводу необхідно:

- провести перевірку на наявність частоти генератора і приймача

- перевірить напругу джерела.

2.3 Визначення зони аварії, за допомогою бурового огляду газопроводу

При буровому огляді газопроводу виконується буріння свердловини вздовж траси газопроводу і визначаеться наявність газу в них. Свердловини буряться пневмобуром, або електровібраторами. Буріння свердловини виконують на відстані 0,3-0,5 м від стінки газопроводу глибиною, яка відповідає глибині закладання трубопроводу до верха труби. А в зимовий час не менше глибини промерзання грунту. На розподільчих газопроводах свердловини буряться біля стиків газопроводу, якщо стик важко знайти то свердловини буряться через кожні 2 м. Якщо свердловини розміщені на відстані більше 3 м від будинку то для перевірки загазованості використовується вогонь. Перед перевіркою на загазованість оголовок свердловини закривають і тримають у закритому положенні 5-10 хв. Для того, щоб газ у випадку витікання зміг потрапити у свердловину. Вмістах встановлення контрольних трубок буріння свердловини можна не виконувати. Розпорна мурфа на газопроводі для ліквідації загазованості виконується на ділянці бурової свердловини яка має найбільшу концентрацію газу. Робітники які ведуть ці роботи повинні мати з собою протигази готові до застосування. При ручному забиванні колів робітники не повинні становитися один проти одного, а такж тримати коли руками. Коли тримають спеціальними утримувачами. При провірці свердловини за допомогою вогню, спочатку випробовують оголовок свердловини на відстані витягнутої руки, тільки при відсутності вспишки опускають факел у ссвердловину.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7