WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Газове господарство

2.9Вибір і обґрунтування будівельних машин і механізмів

Для вкладення труб у траншею використовують самохідні стрілові крани різних типів. Вони бувають на гусеничному, автомобільному, пневматичному ходу і тракторному.

В траншею вкладається секція, яка складається з 3 труб, по 10 м кожна. Секція вкладається двома автокранами.

Попередньо підбираємо марку крана КС-4361

Вантажопідйомність крана 9 тон

Мінімальний виліт стріли 3,75 м

Максимальний виліт стріли 10 м

Виліт стріли крана визначається за формулою:

Rроз=Rмін+1,5+Dіз+(В1/2) (27)

Де – 1,5 – відстань від краю траншеї до трубної секції, м

Dіз – Діаметр газопроводу з ізольованим покриттям, 0,105 м

В1 – Ширина траншеї поверху, 0,75 м

Rроз=3,75+1,5+0,105+(0,75/2)=5,73 м

З розрахунку можна зробити висновок, що розрахунковий виліт стріли крана менший за максимальний виліт стріли, 5,73менше10 м.

Вантажопідйомність крана на розрахунковому вильоті стріли визначається

За формулою:

Ррозр = Р*Rмін/Rроз, т (28)

Де – Р – вантажопідйомність крана 9 тон

Rмін – мінімальний виліт стріли, 3,75,

Rроз – виліт стріли крана, 5,73,

Рроз=9*3,75/5,73=5,9 т,

Вага трубної секції визначається за формулою:

Q=Qпог.м*L*1,1 т, (29)

Де - Qпог.м – вага одного погонного метра труби, 0,00636 т,

L – довжина трубної секції, 30 м,

1,1 – коефіцієнт маси ізоляційного покриття

Q=0,00636*30*1,1=0,21 т

Оскільки підібрано 2 крани, то навантаження на 1 кран сановить:

Р1кр= Q/2, т (30)

Де – Q – вага трубної секції, 0,21 т

Р1кр=0,21/2=0,105 т,

Крани марки КС-4361 підібрані вірно, оскільки навантаження на 1 кран не перевищує вантажопідйомність на розрахунковому вильоті стріли, тобто справджується вираз, що вантажопідйомність крана на розрахунковому вильоті стріли більша за вагу трубної секції, 5,9 більше 0,105 т

Для транспортування труб підбираю трубовіз марки ЗиЛ- 130, вантажопідйомність якого становить 8 тон.

Для розвантаження труб зтрубовозу використовую двовітковий строп, а для викладання секції в траншею – два м яких стропа (полотнища).

Розривне зусилля в канаті визначається за формулою:

R=S*K, кг*с (31)

Де – S – зусилля на одну вітку канату, кг*с

К – коефіцієнт запасу міцності,6

R=49, 63*6=297,8 кг*с

Зусилля на одну вітку стропа визначаю за формулою:

S=(1/cosa)*(Q/n)=m*(Q/n), кг*с (32)

Де – Q – маса вантажу,69,9 кг,

n – Число віток стропу, 2,

m – розмірний коефіцієнт, 1,42,

a – кут нахилу вітки стропу по вертикалі, 45,

S=1,42*(69,9/2)=49,63 кг*с

Довжина вітки стропу визначається за формулою:

С= а+b, м (33)

Де – а, b –довжина катетів 5метрів.

С=7 м,

По підрахунках підбираю кран ТК 6*37(1+6+12+18)+1о.с Його діаметр 8,5мм, розривне зусилля 3310 кг*с

Для вкладання секції 30 м в траншею використовую 2 автокрани, а також 2 полотнища, які підбираю по розрахунковому зусиллю В залежності від вантажопідйомності полотнища шести тон і діаметру газопроводу 89*3,0 мм підбираю 2полотнища типу ПМ-377.

Для роботи в комплексі з екскаватором рекомендую наступні типи машин і механізми.

Кількість автосамоскидів визначаю за формулою:

N=Пе/Па, шт. (34)

Де – Пе – експлуатаційна продуктивність екскаватора, м/зміна,

Па - експлуатаційна продуктивність автосамоскиду, м/зміна,

N=76,02/572=0,13=1 автосамоскид

Експлуатаційна продуктивність екскаватора визначаю за формулою:

Пе=Тзм/Нч м2/зміна, (35)

Де – Тзм –тривалість зміни 8 годин

Нч – норма машинного часу екскаватора на розробку одного кубометру грунту з навантаженням на транспортні засоби, 0,10523 маш*год/м

Пе=8/0,10523=76,02 м2/зміна,

Підбираю автосамоскид типу ЗиЛ ММЗ 555

Експлуатаційна продуктивність автосамоскиду визначається за формулою:

Па=Пц*n, м2/зміна, (36)

Де – Пц – циклічна продуктивність одного самоскида ,м/зміна,

N – кількість циклу у зміну, 40,

14,3*40=572 м2/зміна,

Циклічна продуктивність одного самоскиду визначаю за формулою:

Пц = Q/Тц , м2/цикл (37)

Де – Q – вантажопідйомні самоскиду, 2,88 м

Тц – тривалість циклу автосамоскида, 0,2 год при відвозі 500 м,

Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12