WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Газове господарство

Де - Dзов Зовнішній діаметр газопроводу 0,089 м

Т- Товщина ізоляційного покриття, яка є бітумно-гумова дуже посилена, 0,008 м3

Dіз=0,089+2*0,008=0,105 м3 (4 )

Підбираємо екскаватор ЭО- 2621, ширина ковша 0,65 м, місткість ковша 0,25 м.

Ширина траншеї по низу визначається по формулі;

В= Вков + S, м3 (5)

Де – S надбавка на осипання грунту, 0,1 м,

Вков- ширина ковша екскаватора, 0,65 м,

В=0,65+0,1=0,75 м3 (6)

2.7 Підрахунок об’ємів робіт і вибір ведучого механізму

Земляні роботи відносяться до найбільш трудоємких робіт і мають виконуватись механізованим способом. При цьому від раціональному вибору машин залежить якість і термін виконання комплексних робіт.

Після визначення розмірів траншеї приступають до підрахунку визначення обсягів по розробці, засипці і визову грунту. Розрахунки проводять окремо для механізованих і окремо ручних робіт.

Розробка грунту

Обсяг робіт при розробці грунту екскаватором визначається по формулі:

, м3 (7)

Де – В,В1- ширина траншеї поверху і понизу, 0,75;

Нз – глибина закладання газопроводу, 0,8;

С – величина ручного добору грунту, яка залежить від типу екскаватората ковша 0,1;

L – довжина газопроводу, 195 м.

м3 (8)

Обсяг ручного добору грунту визначається:

, м3 (9)

Де В – ширина траншеї понизу, 0,75:

м3

Крім вказаних вище робіт потрібно влаштовувати приямки для зварювання стиків. Найбільш зручними є приямки довжиною 1,5 м, шириною Dіз+1,2 м, глибиною 0,7 м. При цьому поводиться також додаткове зрізання відкосів.

Для визначення обсягу робіт по влаштуванню приямків користуються формулою.

, м3 (10)

м3

Загальний обсяг земляних робіт становить

Vзаг=Vруч.роб+Vуш.пр (11)

Vзаг=14,63+6,6=138,93 м3 (12)

Засипка грунтом.

Для засипки траншеї необхідно присипати газопровід вручну. Присипка виконується м’яким ґрунтом без твердих домішок і твердих включень на висоту 20 см над верхом труби. При вкладенні газопроводу у траншею згідно вимог БНІП повинна виготовлятися постіль з піску або мілкого щебіню.

Об’єм матеріалу для влаштування постелі визначається за формулою:

V пос = B*Dіз/2*L-П* Dіз*L, м3, (13)

V пос =0,75*0,105/2*195-3,14*0,105/8*195=6,8 м3,

Після вкладання газопроводу влаштовують постіль, газопровід присипається, за винятком зварних стиків, вручну на 0,2 м.

V руч.пр= B*(Dіз/2+0,2)*L-П* Dіз/8*L, м3, (14)

V руч.пр=0,75*(0,105/2+0,2)*195-(3,14*0,105)/8*195=28,9 м3

Обсяг робіт по засипці траншеї бульдозером становить:

V булд = В*(НТР*Dіз-0,2)*L, м3, (15)

V булд=0,75(0,905-0,105-0,2)*195=87,75 м3,

Обсяг робіт по присипці газопроводу потрібно зменшити на об’єм, який займає газопровід.

V труб = П*Dіз/4 (16)

V труб = 3,14*0,105/4=1,69 м3

Загальний об’єм по присипці траншеї становить:

Vзас=Vр.пр (17)

Vзас=28,9 м3

Об’єм грунту у відвалі:

Vвід=Vзаг*(100+к1)/100 м3, (18)

Де – к1, коефіцієнт початкового рихлення грунту, 24%,

Vвід=138,93*(100+24)/100=172,3 м3,

Об’єм вивезення надлишкового грунту:

Vвив=Vтр+Vкін.рих. м3, (19)

Де - Vкін.рих. об’єм кінцевого рихлення, 7,9 м

Vвив=1,69+7,9=9,6м .

Об’єм кінцевого рихлення

Vкін.рих = Vзаг*К2/100, м3, (20)

Де – К2 – коефіцієнт кінцевого рихлення грунту, 5%

Vкін.рих = 138,93*5/100=7,9 м3,

Розрахунок обсягів земляних робіт по розробці траншеї та вкладання газопроводу.

Загальний обсяг розробленого грунту, 138,93 м2

Загальний обсяг засипки грунту, 123,45 м2

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9