WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Газове господарство

Обсяг робіт по уширенню приямків, 6,6 м2

Обсяг кінцевого рихлення грунту, 6,9 м2

Кількість грунту що підлягає вивезенню, 9,6 м2

Розрахунок обсягу земляних робіт по розробці траншеї

та вкладання газопроводу.

Таблиця 1

Dіз,м

Нтр,м

В,м

а,м

В1,м

Vекс,м

Vруч,м

Vтр,м

В,м

Vзас,м

Vвід,м

0,105

0,905

0,75

-

0,75

117,7

14,63

1,69

-

123,45

172,3

Баланс земляних робіт становить:

(21)

138,93-(1123,45+9,6)/(123,45+9,6)=4,4%

Вибір ведучого механізму

Ведучим механізмом при будівництві газопроводу до споживача є екскаватор. Він виконує найбільш трудоємку роботу – риття траншеї, а вже за його продуктивністю й інтенсивністю визначають інші машини і механізми.

Радіус вивантаження грунту визначається за формулою:

(22)

Де – В1- ширина траншеї поверху, 0,75 м,

В – ширина відвалу грунту, м

Об’єм відвалу грунту визначається за формулою:

(23)

Vвід=138,93*(100+24)/100=172,3 м3

Площа попереднього січення відвалу

(24)

м2

Поперечне січення відвалу являє собою рівнобедрений прямокутний трикутник.

Визначаю висоту відвалу;

h = Fвідв,м (25)

h = 0.88 = 0.94 м2,

Ширина відвалу становить:

В= 2*h , м2 (26)

В=2*0,94=188 м2

До прийнятому рішенню об’єму ковша, глибини траншеї, радіусу і висоти вивантаження грунту підбираю екскаватор ЭО – 2621, який підходить до роботи з вище вказаними вимогами.

2.8 Підрахунок затрат праці

Підрахунок обсягів будівельно-монтажних робіт при будівництві газопроводу

Таблиця 2

Найменування

Од виміру

Розрахункова

формула

кількість

1. Нівелювання

М

L

195

2. Розвантаження труб з трубовозу

Шт.

L*10

20

3. Влаштування огородження

М

L*2

390

4. Збір і центрування труб

М

L

195

5. Зварювання труб в секції

Стик

Ntr*2/3

13

6. Ізоляція поворотніх стиків

Стик

Ntr*2/3

13

7. Вскриття шурфів

М

L*5/1000

0.98

8. Підвіска комунікації

М

Nшур*3

2.94

9. Розробка траншеї екскаватором

М

B*(H-c)*L

117.7

10. Ручний добір грунту

М

B*c*L

14.63

11. Розробка приямків

М

(Vek+Kpy)*0.05

6.6

12. Влаштування містків

Шт.

L/60

13

13. Вкладання секцій в траншею

М

L

195

14. Зварювання секцій

Шт.

Ntr*1/3

7

15. Радіографічний контроль

Шт.

Nct*0.1

2

16. Ізоляція неповоротніх стиків

Стик

Lтруб/10

7

17. Присипка газопроводу

М

B*(Dіз+0,2)*L

28.9

18. Випробування на міцність

М

L

195

19. Засипка газопроводу бульдозером

М

B*(H-Dіз+0,2)*L

87.75

20. Ущільнення грунту

М

Vзаг

87.75

21. Вивіз зайвого грунту

М

Vтр+Vкін.рих

9.6

22. Випробування на герметичність

М

L

195

23. Зняття огороджень

М

L*2

390

24. Зняття містків

Шт.

L/60

3

25. Зняття підвісок комунікацій

М

Nшур*3

2.94

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10