WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Газове господарство

Стержневі та тросові блискавковідводи характерезуються зоною захисту – частиною простору, всередині якої будівлі, споруди та інші обєктивід ударів блискавки з певним рівнем надійності захищені. За рівнем надійності захисту встановлено два типи зон захисту:

А – з рівнем надійності захисту 99,5 %

Б - з рівнем надійності захисту 95 %

Розрахунок зон захисту стержневого блискавковідводу проводять в такій послідовності. Розміри зон захисту блискавкоприймача залежить від його висоти.

Для зони захисту типу А

Zx=(1.1-0.002h)*(h-(h2/0.85))

Де – h висота блискавковідводу м,

Zx - Радіус зони захисту будівлі або сплруди,

h2 – висота захисної зони будівлі,

Для зони захисту типу Б

Zx=1.5*(h-(h2/0.92))

Якщо відомі розміри обєкту який підлягає захисту, то для зони захисту типу Б висоту типу блискавкоприймача визначають за формулою.

H=Zx+1.63*h2/1.5

Зона захисту одностержневого блискавкоприймача нагадує круглий конус з вершиною Н0 горизонтальний переріз є коло.

6 Література

1. Рябцев.И.И. Природные и искусственные газы. – М,: Стройиздат, 1978

2. Чуркаев.А.М. Переработка нефтяных газов. – М.:Недра. 1978.

3. Преображенский. Н.И.Сжиженные углеводородные газы. – Л: Недра. 1975.

4. Мурзаков.В.В.Горючие газы и их свойства. – Л: Недра. 1978.

5. Астанин.Л.П. Охрана окружающеи среды. – М.: Колос,1978.

Перейти на страницу: 20 21 22 23 24 25