WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Газове господарство

Собівартість продукції характеризує ефективність усього процесу виробництва, оскільки в ній відбивається рівень організації виробництва процесу, технічний рівень продукції праці та інше.

Собівартість продукції як показник використовується для контролю за використанням ресурсів виробництва визначається економічною ефективністю, орган технічних заходів, установлення цін на продукцію, зниження собівартості є основним джерелом збільшення прибутків підприємства.

Рівень собівартості продукції значною мірою визначається підприємством-виробником. В основі вартості витрат виробника лежать об'єктивні фактори; потреба в сировині, механізмах, робочій силі і складений рівень цій на ці ресурси. У той же час собівартість продукції істотно включає раціональне і ефективне використання цих ресурсів.

4.4.1 Визначення втрат природного газу

Загальна величина втрат газу по газовому господарству визначається по формулі:

(57)

де Кв - коефіцієнт неврахованих втрат газу;

- подача газу в мережу;

м3/рік

4.4.2 Розрахунок витрат на покриття втрат газу

Витрати на покриття втрат газу розраховуються за допомогою множення фактичної ціни газу на втрати газу (втрати в результаті негерметичності газопроводів, втрати внаслідок продування газопроводу перед його експлуатацією, втрати в результаті виконання ремонтних і профілактичних робіт, втрати газу на приготування їжі).

Фактична ціна, по якій газове господарство закупляє 1000 м3 газу становить 90$, тобто 454,5 грн.

, тис. грн (58)

де Цфакт – фактична ціна тис. м3 газу

тис. Грн

4.4.3. Визначення загальної суми річних експлуатаційних витрат

Сума річних експлуатаційних витрати системи газопостачання складається з витрат на купівлю газу, на заробітну плату з відрахуванням на соціальні заходи, на амортизацію, на поточний ремонт та інших витрат.

, тис. грн (59)

де - витрати на купівлю газу;

- витрати на покриття втрат газу;

- витрати на заробітну плату;

- витрати на амортизацію;

, тис. грн

4.4.4. Розрахунок собівартості реалізованого газу

Собівартість газу в газовому господарстві визначає необхідні витрати на виробництво з урахуванням виявлення і мобілізації резервів для систематичного зниження витрат, зв'язаних з виробництвом і реалізацією продукції (наданих послуг) і здійснення на цій основі внутрішніх накопичень собівартості газу в умовах експлуатації.

Рівень собівартості продукції значною мірою визначається підприємством-виробником. Зрозуміло, що в основі вартості витрат виробництва - об'єктивні фактори: потреба у сировині, матеріалах, механізмах, робочій силі і складений рівень цін на ці ресурси. Водночас на собівартість продукції істотно впливає ра­ціональне й ефективне використання цих ресурсів.

а) реалізація газу населенню:

, тис. грн. (60)

де Цф.н. - відпускна ціна газу населенню (70% населення з лічильниками – 404 грн/1000м3, 30% населення без лічильників – 444 грн/1000м3)

тис. грн.

б) реалізація газу комунально-побутовим підприємствам:

, тис. грн. (61)

де - відпускна ціна газу комунально-побутовим підприємствам (700 грн/1000м3)

- обсяг реалізації газу комунально-побутовим підприємствам;

тис. грн.

в) реалізація газу промисловим підприємствам:

Перейти на страницу: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25