WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Газове господарство

5.2 Техніка безпеки при виконанні газонебезпечних робіт

Газонебезпечними роботами вважаються ті які використовуються в загазованому середовищі або при яких можливі витікання газу.

До газонебезпечних робіт відноситься.

1. Приєднання новозбудованого газопроводу без відключення від газової мережі

2. Ввід в експлуатацію газопроводи ГРП, ГРУ, приладів промислових підприємств, житлових будинків, ГНС, та групових установок зріджених газів.

3. Технологічного ремонту та обслуговування діючих газопроводів.

4. Прочищення газопроводів і заливання в них розчинників з ціллю гідратичних утворень

5. Демонтаж газопроводів

6. Зливання і заповнення зріджених вуглеводневих газів

7. Ремонт і провітрення колодязів та відкачка конденсата

8. Технічне обслуговування діючих газопроводів

9. Розкопки грунту в містах витоку газу.

Газонебезпечні роботи виконують не менше ніж двома робітниками а роботи в колодязях тунелях глибоких траншеях, топках котлів, колектора, проводиться в складі не менше 3 чол. Газонебезпечні роботи виконуються по наряду і спец плану в наряді на газонебезпечні роботи вказуються всі заходи безпеки при виконанні роботи та послідовність виконання робіт. Роьоти по ліквідації аварії виконуються без наряду без виконання газонебезпечних робіт до усунення прямої загрози життю людей. Кожен робітник який бере участь у виконанні газонебезпечних робіт в тому числі і кирівник бригади повинні мати протигаз. В повітрозабірні патрубки шлангових протигазів повинні розміщувати з невітрової сторони від міста витікання газу довжина шлангу не повинна перевищувати 15 м. При роботі в загазованому середовищі застосовують: інструмент із кольорових металів, робоча частина змащується салідолом, використання електродних дрелів забороняється. Робітники повинні бути в чоботях без сталевих підков та гвіздків у випадку вдівають калоші. Для освітлення використовують переносні світильники в вибухозахисному виконанні

5.3 Охорона праці і техніка безпеки при роботі в котловані

При роботах в колодязях допускається не менше ніж 3 чоловіка. Відповідальність за порушення правил техніки безпеки при веденні газових робіт несуть не лише керівники робіт, але і всі працівники бригади. Необхідно відмінити що при проведенні газонебезпечних робіт розпорядження робочим віддає лише керівник, який відповідає за проведення робіт. На виконання газонебезпечних робіт видається спеціальний наряд допуск.

При роботі в заглиблених і не провітрених містах потрібно працювати з протигазами. Сила вітру вимірюється анемометром, а його направлення флюгерами. Повітрозабірні кінці шлангів самовсмоктуючих протигазів виводяться в сторону, проти направлення вітру і закріплюють на штирях чи огородженнях на відстані не менше 2 м від міста виділення газу або від загазованої зони на висоті не менше 0,5м від землі. Необхідно слідкувати щоб шланги не мали різних прогибів, не були защемленні або придавленні транспортом.

Довге перебування в протигазі особливо при тяжкій роботі важко і неприємно, тому робітники які працюють в протигазах міняються через кожні 15 хв.

Перед початком вогняних робіт в колодязях беруть пробу повітря на загазованість. Проби повітря для аналізу відбирають в найбільш ймовірних містах скупчення газу, при легких газах (природній, коксовий) – у верхній зоні, при тяжких (бутанові гази) – в нижній зоні. Газонебезпечні роботи в колодязях з газовою арматурою і в колодязях де може зявитися газ повинні бути добре підготовленні. В них може приймати участь бригада з 3 чол. Двоє із них повинні знаходитися на поверхні землі, щоб підняти у випадку необхідності іншого робітника якийь знаходиться внизу.

В зимовий період перед відкриттям колодязя і спуском в нього потрібно знищити сніг і розколоти лід навколо люка. Ширина очищеної площадки повинна бути не менше 0,5м. Площадку посипають піском або золою щоб не було так слизько. Перед відкриттям люка ставлять огородження. Якщо огородження знаходиться на проїжій частині або в проході, на ньому із сторони руху людей або транспорту в нічний час встановлюють червоний світловий сигнал.

Щоб не було травм не можна піднімати кришки люка руками. Відкривати і закривати кришки потрібно спеціальними крючками або ломиками із кольорового металу. Закриваючи кришки не можна допускати їх падіння або сильних ударів об метал. Щоб не вдихнути загазованого повітря що знаходиться в колодязі необхідно провітрювати або вентилірувати шляхом всмоктування у них повітря ручним переносним вентелятором через шланги. При виконнані газонебезпечних робіт і у вибухонебезпечних приміщеннях застосовують не дающих іскри слюсарних інструментів.

Перейти на страницу: 18 19 20 21 22 23 24 25