WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Газове господарство

4.5.1 Аналіз діяльності газового господарства

В даному газовому господарстві початкова вартість основного фонду становить 3117,956 тис.грн, вартість реалізованого газу 9090 тис.грн. і експлуатаційні витрати 9599,4866 тис.грн, на 10 км газопроводу і 8000 газифікованих квартир. В результаті виробничої діяльності газового господарства було реалізовано газу при середньому тарифові за 1000м3 газу 609 грн. При цьому ми визначили, що термін окупності капітальних вкладень становитиме 4,2 років.

Проаналізувавши показник рентабельності виробництва можна сказати, що дане виробництво є прибутковим і економічним для газового господарства.

Зробивши аналіз рентабельності продукції можна сказати, що вона є досить прибутковою. Але щоб збільшити її, потрібно зменшити експлуатаційні витрати. Для цього пропоную за рахунок стимулювання працівників газового господарства, спонукати їх до більш якісного експлуатаційного обслуговування мережі. Тобто зменшити втрати газу на газопроводі.

4.5.2 Використана література

1. Бзловол В.В. Нормування праці та кошториси в будівництві. Навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Суми: ВВП «Мрія»ЛТД 2000.- 452 с.

2. Манаенкова З.А. Экономика, организация й планирование санитарно-технических работ: Учеб. Для техникумов. – М.: Стройиздат, 1988. – 366 с.

3. Тугай А.М., Шилов Е.Й., Гойко А.Ф. Економіка будівельної організації. Курс лекцій. К.: Міленіум, 2002.

4. Вартість матеріальних ресурсів і жижен-годин прийнято за регіональними поточними цінами станомна дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

5. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. ДБН Д. 1.1 .-2-99/К.: 200-9с.

6. Закон України ''Об оплате труда» от 20 апреля 1995 г.

7. Методичні рекомендації щодо галузевої особливості формування собівартості продукції (робіт, послуг) за економічними елементами витрат для підприємств з експлуатації систем газопостачання і газифікації в сільській і міській місцевості країни, затверджених наказом «Головпобутгаз» 23.03.2001р.

8. Містобудування. Довідник проектувальника./за ред. Т.Ф. Панченко. – К. Укрархбудінформ, 2001.-192 с.

9. Правила определения стоимости строительства. ДБН Д. 1.1-1-2000.

10. Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів (РККЕМ) ((ДБН. Д.2.7-2000).

11. Склад, порядок розроблення, погодженнята затвердження проектної документації для будівництва. ДБН А.2.2-3-97.

12. Типовые нормы времени на техническое обслуживание й ремонт систем газоснабжения природным й зжиженным газом городов, поселков й населенных пунктов Украины, утвержденных приказом ДАХК «Укргаз» 07.07.98 г.

13. «Ценообразование в строительстве» – Сборник официальных документов й разьяснений.

5. Охорона праці і захист навколишнього середовища

5.1 Індивідуальні засоби захисту

До індивідуальних засобів захисту відносяться противогази, рятувальні пояси, газоаналізатори, захисні окуляри, та інше.

Протигази випускають фільтруючі та ізолюючі. В газовому господарстві протигази фільтруючі заборонено так як газонебезпечних робіт при газонебезпечних робіт можуть знаходитись складові частини газу, а продукти його згорання окрім того при великій загазованості вміст кисню може бути меншим необхідного для нормального дихання ізолюючі протигази ізолюють контури органів дихання, від забрудненої атмосфери і дозволяють дихать чистим повітрям з не загазованою зоною – це шлангові протигази, або повітря яке без посереднь відновлюється в самому протигазі, це кисневі протигази. Шлангові протигази бувають самовсмоктуючі ПШ – 1 та з механічним нагнітанням повітря ПШ – 2. При використанні шлангового противогазу ПШ – 1 повітря всмоктує в шланг безпосередньо легенями людини, протигаз складається з маски або шолому, глангу. Опір дихання шланги при довжині 10 м не більше 200 Па, а самого шоангу 80 Па. Протигаз ПШ – 2 на відміну від ПШ – 1 комплектується невеликим вентилятором, з ручним або електроручним приладом використовують в тих випадках коли свіже повітря потрібно подати на відстані більше 10 м.

Кисневий протигаз повністю ізолює дихання людини від навколишнього середовища. При користуванні ним людина дихає увесь час повітрям, яке циркулює в протигазі та безпосередньо регенерує. З замкнутій системі циркуляції поглинається вуглекислота і додається необхідна кількість кисню з балонів протигазу.

Рятувальні пояси. При проведенні робіт в колодязях, котлованах або траншеях глибиною більше 1,2 м в умовах загазованості, або при можливому виділенні газу використовується рятувальний пояс. Міцно і надійно затягнути пояс, він має дві лямки з’єднані на спині і які одягаються на плечі. Вмісті перетину лямок прикріплено міцне сталеве кільце. До кільця за допомогою лпружинної заскочки карабіну прикріпляють міцні конопляні або капронові мотузки, які дозволяють у випадку необхідності швидко витягнути працівника із котлована або колодязя. Пояси їх карабіни та мотузки необхідно регулярно перевіряти і не рідше ніж два рази на рік випробовувати навантаженням у 200 кг. Для цього до поясу або карабіну прив’язують вантаж і витримують на протязі 5 хв. Пояс і карабін береться той що витримав навантаження, якщо після зняття вантажу на ньому не буде виявлено пошкодження. Мотузки випробовують так само тільки на 10 хв більше. До і після випробування вимірюють її довжину, збільшення після випробування довжини не повинно перевищувати 5% від початкової довжини.

Перейти на страницу: 17 18 19 20 21 22 23 24 25