WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Газове господарство

, тис. грн. (62)

де - відпускна ціна газу промисловим підприємствам (700 грн/1000м3)

тис. грн.

Загальна вартість реалізованого газу становить:

, тис. грн. (63)

тис. грн.

4.4.5 Розрахунок суми прибутку і рентабельності підприємства

Прибуток – це частина доходу, що залишається підприємству після відшкодування усіх витрат пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції та її видами діяльності в умовах ринку. Прибуток є джерелом усіх фінансових ресурсів підприємства.

Розрізняють такі види прибутку:

- балансовий;

- операційний;

- чистий.

Рентабельність характеризує кінцевий фінансово-господарський результат діяльності за певний період і визначається величиною отриманого прибутку порівняно з розмі­рами вкладень в основні виробничі фонди й оборотні кошти. Рентабель­ність комплексно відображає ступінь використання матеріальних, трудо­вих і грошових ресурсів, а також ефективність застосування авансованих коштів.

Величина балансового прибутку становить:

Пбаланс = Сзаг – Sекспл., тис.грн. (64)

Пбаланс = 6574400 – 4348385.7 = 2226014.3 тис.грн.

Величина прибутку, який потрібно відраховувати в державний бюджет становить:

Пдерж. = Пбаланс·30%, тис.грн. (65)

Пдерж. = 2226014.3*0,3=667804.29 тис.грн.

Прибуток, який залишився підприємству:

Ппідпр. = Пбаланс - Пдерж., тис.грн. (66)

Ппідпр. = 2226014.3 -667804.29 =1558210.1 тис.грн.

Рентабельність виробництва становить:

% (67)

%

Рентабельність продукції становить:

% (68)

%

4.4.6 Середній тариф відпуску газу

Середній тариф відпуску газу – це середня ціна, по якій газове господарство відпускає газ населенню, комунально-побутовим і промисловим підприємствам. Він визначається на основі відношення загальної вартості реалізованого газу до об'єму реалізованого газу.

(69)

грн./м3 = 609 грн./ 1000 м3

4.4.7 Строк окупності капітальних вкладень

, років (70)

років

4.5 Техніко-економічні показники виробничої діяльності газового господарства

Таблиця 21

№ п/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Кількість

1

Довжина газової мережі  

км

2

Кількість газифікованих квартир  

кв

3

Подача газу в мережу  

тис. м3

4

Початкова вартість основних засобів  

тис. грн.

5

Вартість реалізованого газу  

тис. грн.

6

Експлуатаційні витрати  

тис. грн.

7

Середній тариф 1000 м3 газу  

грн.

8

Середньоспискова кількість працівників  

чол.

9

Фонд заробітної плати працівників  

тис. грн.

10

Середня заробітна плата 1-го працівника  

грн.

11

Сума доходу підприємства  

тис. грн.

12

Прибуток балансовий  

тис. грн.

13

Термін окупності капітальних вкладень  

років

14

Показник рентабельності виробництва  

%

15

Показник рентабельності продукції  

%

16

Об'єм реалізованого газу на 1 км  

тис м3/км

17

Кількість квартир на 1 км газової сітки  

кв/км

18

Кількість персоналу на 1000 газифікованих квартир  

чол.

Перейти на страницу: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25