WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Конструкции из дерева и пластмасс. Жилое здание из дерева в г.Купянск

Покрівельний щит розраховуємо, як двох прольотну нерозрізну балку.

1.1.2. Розрахунок на постійне і тимчасове снігове навантаження.

Розрахунковий опір згину і модуль пружності деревини берези третього сорту з урахуванням коефіцієента умов роботи mв і коефіцієнта надійності по призначенню g n :

де - розрахунковий опір деревини.

Погоне навантаження на полосу щита шириною 1 м:

- нормативне

- розрахункове

Розрахунковий згинаючий момент:

Момент опору і момент інерції полоси 1 м:

Напруження

В зв’язку з малим напруженням зменьшуємо товщину дошок робочого настилу до d = 16 мм, після чого слідує що:

Погоне навантаження становить:

- нормативне

- розрахункове

Згинаючий момент:

Геометричні характеристики:

Напруження:

Потоншення далі не можливе.

Перевіряємо жорсткість:

1.1.3. Розрахунок на зосереджений вантаж

PH=1 кН З коефіцієнтом надійності g f =1.2 і постійне навантаження.

Розрахунковий згинаючий момент:

В зв’язку з наявності в щиті розкісної підшивки, зосереджений вантаж розподіляється на полосу настила шириною 0.5 м. Враховуючи це,

Напруження

де mн =1.2 – коефіцієнт умов роботи при дії монтажного навантження.

1.1.4. Розрахунок прогона

При відстані між прогонами 1 м навантаження на 1 м прогона:

- нормативне

- розрахункове

Розрахунковий згинаючий момент на опорах нерозрізного прогона прольотом 4.5 м

Потрібний момент опору

де - для деревини береза другого сорту

Приймаємо прогон з двох дошок перерізом 40х175 мм, для якого:

Напруження:

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7