WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Конструкции из дерева и пластмасс. Жилое здание из дерева в г.Купянск

- розрахунок фанерної стінки на стійкість

x4 = 0 (опорний переріз)

- розрахунок на зріз фанерної стінки і на сколювання між поясом і стінкою

x5 = l/2 – розрахунок по деформаціям

Для цих перерізів обчислюються:

- згинаючий момент і поперечна сила

- висота перерізу, відстань між центрами поясів, висота стіни в просвіті

- приведені до фанери геометр. хар-ки

а) момент інерції

де - коефіцієнт приведення

kф – коефіцієнт, який враховує підвищення модуля пружності фанери при згині в площині листа.

б) момент опору

в) статичний момент площі на рівні внутрішньої кромки

Для перерізу

де , маємо

Для іншіх перерізів всі необхідні параметри обчислюють аналогічно. Результати обчислень зведені в табл.2

Таблиця 2.

№ пере-різу

коор-дината x, м

Зусилля

Висота перерізу, см

Приведені до фанери геометричні характеристики

M, кН×м

Q,

кН

hx

hx¢

hcт

Iпр,

см4

Wпр, см3

Sпр, см3

1.

4.6

163.9

13.5

138.5

121.6

104.7

1366245

19729

9054

2.

1.1

57.7

47.2

103.5

86.6

69.7

641647

12399

6448

3.

0.55

30.3

52.5

98

81.1

64.2

556324

11354

6038

4.

0

-

57.8

92.5

75.6

58.7

478128

-

5629

5.

6.0

-

-

152.5

135.6

118.7

1752650

-

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9