WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Конструкции из дерева и пластмасс. Жилое здание из дерева в г.Купянск

Перевірка напружень

Переріз 1

а) розтягуючі напруження і нижньому поясі

б) розтягуючі напруження в фанернії стінці:

де - разрохун-ковий опір фанери розтягу вздовж волокон зовнішніх шарів.

mф = 0.8 – коефіцієнт, який враховує зниження розрахункового опору фанери, стикованої на вус при роботі його на згин в площині листа.

в) напруження стиску в верхньому поясі

При розкріпленні верхнього поясу з площини панелями покриття через 1.5 м гнучкість:

коефіцієнт поздовжнього згину:

Напруження:

де - розрахунковий опір деревини берези третього сорту стиску вздовж волокон.

Перевірка стійкості фанерної стінки.

Відстань між ребрами в просвіті a=130 см. Висота фанерної стінки hст=104.7. Так, як , необхідна перевірка стійкості.

При по графікам для фанери знаходимо ku; kt=3.5

Нормальні і дотичні напруження в фанерній стінці на рівні внутрішньої кромки поясів:

- стійкість забезпечена

Переріз 2

В зоні першого від опори стика фанерних листів перевіряємо стінки на дію головних розтягуючих напружень. Нормальні і дотичні напруження в даній стінці на рівні внутрішньої кромки розтянутого пояса

Головне напруження розтягу

де

- розрахунковий опір фанери розтягу під кутом до напряму волокон зовнішніх шарів при

Переріз 3

Перевіряємо стійкість фанерних стінок в опорній панелі. Відстань між ребрами жорсткості в просвіті а0 = 100 см, висота факерної стінки hст = 64.2 см

Так як , то потрібна перевірка стійкості.

При находимо ku = 19, kt = 3.4

Нормальні і дотичні напруження в фанерній стінці на рівні внутрішній кромкі поясів.

- стійкість забезпечена.

Переріз 4

а) Напруження зрізу в фанерній стінці на рівні нейтральної осі.

де - розрахунковий опір фанери зрізу перпендикулярно площині листа.

б) Напруження сколювання по вертикальним швам між поясами і стінкою

де - розрахунковий опір фанери сколюванню в площині листа поперек волокон зовнішніх шарів.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9