WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Конструкции из дерева и пластмасс. Жилое здание из дерева в г.Купянск

Переріз 5

Прогин клеєфанерної балки в середині прольота визначаємо згідно

де

- модуль пружності фанери

- коефіцієнт, який враховує вплив дотичних напружень на прогин

- коефіцієнт, який враховує зміність перерізу по висоті.

Відносний прогин балки

1.3. Розрахунок опорного вузла балки

Опорна реакція балки передається на два вклеєні стержні. Необхідна довжина частини стержня, що заправляється:

де - розра-хунковий опір сколюванню. n – кількість стержнів, що вклеються. Приймаємо lH = 15 см.

1.4. Розрахунок колон будівлі

Приймаємо клеєні колони прямокутного перерізу висотою 9 м з деревини берези другого сорту.

1.4.1. Навантаження на колону

Постійний розрахунковий тиск на колону від покриття

де Рпокр, Рвв – навантаження на 1 м2 горизонтальнлї проекції від захисних конструкцій покриття і власної ваги балки.

Тимчасове снігове навантаження

Тимчасове навантаження від стінового огородження

де Рст – навантаження від 1 м2 стінового огородження.

Вітрове навантаження на колони:

- ліву

- праву

де W0 = 0.30 кН/м2 швидкістний тиск вітру для району будівництва.

k – крефіцієнт, що враховує зміну вітрового тиску на висоті.

с1, с3 – аеродінамічний коефіцієнт

gf = 1.4 – коефіцієнт надійності по вітровому навантаженню

h0 – висота стін вище відмітки колон.

Ширину перерізу колон приймаємо b = 16 см

Необхідну висоту перерізу визначаємо з виразу:

де

- розрахунковий опір стисканню вздовж волокон деревини берези другого сорту.

Приймаємо h = 62.7 см (19 шарів по 33 мм)

Навантаження від власної ваги колони

де кН/м3 – об’ємна вага деревини.

- коефіцієнт надійності по навантаженню від власної ваги.

Рама являється один раз статично невизначеною системою. За зайву невідому приймаємо поздовжнє зусилля x в ригелі визначаємо його окремо від кожного виду навантаження.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9