WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Конструкции из дерева и пластмасс. Жилое здание из дерева в г.Купянск

де

hn – товщина панелі стінового огородження

Внутрішні зусилля в заправленні колон.

Згинаючі моменти

де - коефіцієнт поєднання двох тимчасових навантажень – снігового і вітрового.

Поперечні сили

Поздовжні сили

Розрахункове значення зусиль

1.4.2. Конструктивний розрахунок

Розрахунковим перерізом буде переріз ослаблений отворами під болти для кріплення сталевих накладок dб =16 мм.

Геометричні характеристики розрахункового перерізу

площа:

момент опору

де 0.8 – коефіцієнт, що враховує ослаблення в розрахунковому перерізі

Гнучкість колони в площині згину

де m - умова закріплення.

Коефіцієнт

Напруження в поперечному перерізі

Сколюючі напруження в клеєному шві

де - розрахунковий опір сколюванню при згині клеєних елементів.

Перевіряємо стійкість площинної форми деформування.

Гнучкість із площини згину

коефіцієнт поздовжнього згину

де - коефіцієнт підтримуючої дії закріплень по розтягнутому від дії моменту ребру.

Коефіцієнт

де

kф – коефіцієнт, що залежить від форми епюри згинаючих елементів.

Так як j м, j у – більше одиниці, стійкість площиної форми деформування забезпечена.

1.5. Розрахунок анкерного кріплення

Розрахунок анкерних болтів виконуємо за максимальним розтягуючим моментом. Зусилля при дії постійного навантаження з коефіцієнтом надійності замість і вітровому навантаженні

Поздовжня сила

Згинаючий момент

де

Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7 8 9