WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Конструкции из дерева и пластмасс. Жилое здание из дерева в г.Купянск

3. Література

1. Настоящий В.А., Яцун В.В., Лізунков О.В. Методичні вказівки до практичних розрахунків з дисципліни “Будівельні конструкції” розділ “Дерев’яні конструкції” для студентів спеціальності 7.092101 Кіровоград. РВЛ КДТУ. 2000. 47 с.

2. СНиП-25-30 Деревянные конструкции. Нормы проектирования. Госстрой СССР – М.: Стройиздат 1982 – 65 с.

3. СниП 201.07-85 Нагрузки и воздействия М.: Госстрой СССР, 1988 – 35 с.

4. Клименко В.З. Проектування дерев’яних конструкцій. Київ. 1993. 120 с.

5. Конструкции из дерева и пластмасс. Типовая программа и методические указания по курсу и выполнение курсового проекта./ Н.Т.Андрейко, Ю.А.Бедржицкий, А.Е.Соган и др. Полтава. Полт.ИСИ.1989.70с.

Зміст

1. Вступ . 2

2. Призначення будівлі 2

3. Розрахункова частина 2

3.1. Розрахунок покрівлі 2

3.1.1. Збір навантажень . 4

3.1.2. Розрахунок на постійне і тимчасове снігове навантаження. 5

3.1.3. Розрахунок на зосереджений вантаж . 6

3.1.4. Розрахунок прогона . 7

3.1.5. Розрахунок стику прогона . 8

3.2. Розрахунок кроквяної балки 9

3.2.1. Навантаження на балку . 9

3.2.2. Конструктивний розрахунок . 10

3.3. Розрахунок опорного вузла балки . 16

3.4. Розрахунок колон будівлі . 17

3.4.1. Навантаження на колону . 17

3.4.2. Конструктивний розрахунок . 19

3.5. Розрахунок анкерного кріплення 21

4. Захист від гниття і займання 23

5. Література 25

Перейти на страницу: 4 5 6 7 8 9