WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Автоматизация процесса производства геля

Висновки

Розробивши дипломний проект по автоматизації процесу виготовлення гелю, та провівши його ґрунтовне дослідження з допомогою методики запропонованої та викладеної в розділі «Розрахунок економічної ефективності», можливо зробити висновок про те, що впровадження автоматизації є технічно доцільним та економічно вигідним. Автоматизація виготовлення гелю дозволяє стабілізувати продуктивність, інтенсифікувати виробництво; підвищити рівень техніки безпеки та коефіціент використання поружності. При ручному керуванні процесами відділення виготовлення кефіру було б неможливо добитись якісних його показників, а перехресні залежності вхідних та вихідних параметрів остаточно вивели б процеси виготовлення гелю з рівноваги. Автоматизація даного процесу усуває по суті більшість питань регулювання технологічного процесів виготовлення гелю.

Строк окупності системи автоматизації складає року, що свідчить про високу ефективність впровадження системи автоматизації.

Література

1. Оборудование производства парфюмерно-косметических изделий, синтетических душистых веществ и эфирных масел./ А.М. Журавлев, В.С. Непомнящий, А.Е. Огарев, В.В. Осипов. – М.: Пищевая промышленность, 1980.-264 с.

2. Каспаров Г.Н. Парюмерно-косметическое производство. – М.:Агропромиздат, 1989. -335 с.

3. Каспаров Г.Н. Основы производства парфюмерии и косметики. – М.:”Пищевая промышленность”,1978 г. – 250 с.

4. Дудашов И.В., Андропов Н.К. Производство конфет. - М.: Агропромиздат, 1986, - 151с.

5. Технологическое оборудование для предприятий кондитерской промышленности.Часть вторая.Кондитерская промышленность.-М.: Агро НИИТЭИИТО, 1990, - 254с.

6. Автоматизация производственных процесов и АСУ ТП в пищевой промышлености. Л.А. Широков, В.И. Мехайлов и др.; под ред. Л.А. Широков.- М.: Агропромиздат. 1986.- 311 с.

7. Л.П. Ковальская, Т.М. Мелькина, Н.Н. Шебершнева. Технология пищевых производств.- М.: Агропромиздат. 1988.–286 с.

8. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 323 с.

9. Игнатов И.И. Производство геля - М.: Агропромиздат, 1984. - 411 с.

10. Технология парфюмерного производства /И.Н. Васильев, К.В. Логутов, - М.: Агропромиздат , 1986:- 244 с.

11. Анатольев В.В. Автоматизация парфюмерной промышленности. Проблемы и перспективы. Легкая промышленность, №2, стр.2-41.

12. РМ4-4-90. Руководящий материал системы электропитания установок автоматизации. 1990.

13. Проектирование систем автоматизации технологических процесов: Справочное пособие / А.С. Клюев, Б.В. Глазов, А.Х. Дубровский, А.А. Клюев: Под ред. А.С. Клюева – 2е изд., переработано и допол. - М.: Агропромиздат. 1990. – 464 с.

14. Компоненты систем электроснабжения и автоматизации в промышленности. К.:СВ. Альтера. 2003.-№2.

15. Чижов А.А. Автоматическое регулирование и регуляторы в пищевой промышленности.- М.: Легкая и пищевая промышленность. 1986. – 236 с.

16. Наладка систем автоматизации технологических процесов: Справочное пособие / А.С. Клюев, Б.В. Глазов, А.Х. Дубровский, А.А. Клюев: Под ред. А.С. Клюева – 2е изд., переработано и допол. - М.: Агропромиздат. 1989. – 480 с.

Перейти на страницу: 12 13 14 15 16 17