WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Автоматизация процесса производства геля

Так як пускові струми засобів автоматизації досить малі, то відповідний поправочний коефіцієнт на Ідл не враховуємо [10] і розрахунки проводимо за вище вказаними формулами.

Відповідно до [10] перетин проводок в усіх випадках розраховується за умовою нагріву проводів тривалим розрахунковим струмом та перевіряється за умовою відповідності вибраному апарату живлення. Умова нагріву тривалим розрахунковим струмом:

(4.9) [10 с.116]

де – допустимий тривалий струм для провода чи кабеля при нормальних умовах прокладки;

– тривалий розрахунковий струм лінії;

Умова відповідності вибраному апарату захисту .

(4.10) [10 с.116]

– номінальний струм або струм спрацювання захисного апарату;

– кратність допустимого тривалого допустимого струму для провода чи кабеля по відношенню до . З таблиці 6.16 [11, с.133] .

З таблиці 6.11 [11, с.132] вибираємо провідник з перерізом жили 1 мм2 , для якого . Струм що споживає система автоматизації , при цьому .

Отже, відповідно до формул

Вибраний провідник з перерізом 1 мм2 забезпечуватиме необхідною напругою систему автоматизації від пакетного вимикача.

Висновки.

Провівши розрахунки, можливо зробити висновки про високу надійність системи автоматизації, її високу економічність та забезпечення необхідної кількості системи забезпечення енергоресурсами сталої якості.

6. Охорона праці

6.1.Класифікація приміщень автоматизованої дільниці за категоріями пожежовибухонебезпеки.

Цеха виготовлення гелю необхідно проектувати, як правило, багатоповерховими каркасами з сітками колон 2x6 або 6x6 м., з висотою поверхів 4,6 і 6 м. У виробничій споруді відділення, де встановлено лінії по виготовленню цукерок , слід виділяти окремі приміщення і розташовувати їх по всіх поверхах один над другим, для зручного розміщення електротехнічного обладнання, прокладки кабелів. Внутрішні поверхні стін, несучих поверхонь, дверей, а також внутрішніх поверхонь стін бункерів повинні бути без виступів, впадин, поясників, що дозволяє легко проводити їх очищення.

Категорія пожежної безпеки приміщення, де знаходиться виробництво А. Розташовуємо дане приміщення у будівлі В-1а ступеня вогнестійкості. Кількість поверхів споруди — 2.

В будівлях В-1а ступеня вогнестійкост допускається виконувати перегородки з гіпсокартонних листів з каркасом із негорючих матеріалів з межами вогнестійкості не менше 1-0,5 г.

В таких будівлях не допускається виконувати облицювання зовнішніх поверхонь стін з займистих матеріалів.

Приміщення побудовані з бетону та цегли із застосуванням листових і плитних негорючих матеріалів. Мінімальна межа вогнестійкості 2 г. Поширення вогню по стелям не припустимо. Для внутрішніх несучих стін перегородок межа вогнестійкості повинна бути не менше 0,25 г, поширення вогню по ним недопустиме. При експлуатації приміщення де виготовляються цукерки існують різні джерела небезпеки.

Небезпеку може викликати розряд статичної електрики. Організаційними заходами по забезпеченню пожежної безпеки є інструкції про порядок роботи з протипожежними вибухонебезпечними речовинами і матеріалами. Важливою мірою по забезпеченню протипожежної безпеки є організація протипожежної охорони об'єкта.

Перейти на страницу: 9 10 11 12 13 14 15 16 17