WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Автоматизация процесса производства геля

Фізичні:

- незахищені елементи виробничого обладнання що рухаються;

- підвищена температура поверхні обладнання робочої зони;

- підвищена температура повітря робочої зони;

- підвищена вологість повітря;

- підвищений рівень вібрації;

-небезпечний рівень напруги в електричному колі, при замиканні якого через тіло людини може пройти струм;

-нестача природного освітлення;

психофізіологічні:

-нервово-психічні (монотонність праці).

Вимоги до параметрів мікроклімату в робочій зоні виготовлення цукерок описані в ГОСТ 12.1.005 - 8.

Показниками, що характеризують мікроклімат є: температура повітря, відносна вологість, швидкість руху повітря, інтенсивність теплового випромінювання.

Категорія обслуговуючих робіт – не важкі. До них відносяться роботи пов'язані з ходою, переміщенням мілких (до 1 кг) предметів в положенні стоячи чи сидячи і потребуючі конкретного фізичного навантаження. Інтенсивність теплового випромінювання на працюючих надходить від нагрітих поверхонь технологічного обладнання, освітлюючих пристроїв. Інсоляції на постійних і непостійних робочих місцях не повинні перевищувати 36 Вт/м2 при опромінені 50% і 100 Вт/м2 при опроміненні не більше 25% поверхні тіла.

Потрібний стан повітряного середовища може бути забезпечений використанням окремих заходів, до основних з яких належать:

1. Механізація і автоматизація виробничих процесів, дистанційне керування ними;

2. Захист від джерел теплових випромінювань;

3. Встановлення вентиляції і опалення.

Правильне освітлення робочого місця полегшує працю робітника, знижує втомленість, підвищує продуктивність праці, знижає небезпеку виробничого травматизму.

Основним джерелом шуму в приміщенні є двигуни електроприводів агрегатів, приводів вентиляторів.

Для зменшення рівня шуму до допустимого застосовують мало шумні електродвигуни, установки, оснащення машин і установок засобами дистанційного керування автоматичного контролю. Шум понижують також встановленням кожухів, глушників, екранів; встановлення штучних поглиначів звуку, підбір звукоізолюючих огороджень, перекрить.

Допустимий рівень звукового тиску в даному виробничому приміщенні при непостійному шумі складає 80 дБ А. Джерелами вібрацій можуть бути насоси. Причиною збудження вібрацій є зворотно-поступальний рух системи, неврівноважені обертові маси.

Основними гігієнічними характеристиками вібрації, які визначають її дію на людину, є середньо-квадратичні значення віброшвидкості чи її логарифмічні рівні. Систематична дія вібрації призводить до різних порушень здоров'я людини і може стати причиною вібраційної хвороби. загальна вібрація діє на нервову систему, серцево-судинну систему, порушується обмін речовин, виникає головний біль, порушується сон, знижується продуктивність праці. З метою виключення можливості виникнення вібраційної хвороби обмежують параметри вібрації робочих місць і поверхні контакту з руками працюючих згідно ГОСТ 12.1.012 -12.

Основними методами віброзахисту є зниження вібрації дією на джерело збудження; динамічне гасіння коливань і зміна конструктивних елементів установок.

Боротьба з вібрацією досягається вибором таких кінематичних і технологічних схем, при яких динамічні процеси, які викликані поштовхами, різкими прискореннями, були виключені чи гранично знижені. Динамічне гасіння вібрації відбувається частіше всього шляхом розміщення установок на фундаменти, масу яких визначають з розрахунку, щоб амплітуда коливань не перевищувала 0,1 - 0,2 мм.

В порядку поточної експлуатації можуть виконуватись: за розпорядженням протягом однієї зміни без зняття напруги віддалік від струмоведучих частин можуть виконувати такі роботи: прибирання приміщень щитів керування, за панелями релейної, вимірювальної та іншої апаратури (може виконувати працівник з групою II); ремонт освітлювальної апаратури і заміна ламп, розташованих поза камерою та комірками (в разі зняття напруги на дільниці освітлювальної мережі, на якій проводяться роботи); ремонт апаратури телефонного зв'язку; відновлювання написів на кожухах устаткування і огородження тощо.

Перейти на страницу: 11 12 13 14 15 16 17