WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Автоматизация процесса производства геля

максимальні обємні витрати Qmax=50 м3/год

перепад тиску при максимальних витратах ΔΡРО=0,12 МПа

температура Т=90˚С

щільність ρ=1 г/см3

абсолютний тиск до РО Р1=0,5 МПа

абсолютний тиск насиченої пари Рн=0,07 МПа

кінетична вязкість при 90˚С ν=0,00328 см3/с

РОЗРАХУНОК

1. Визначаємо максимальну пропускну здатність (4.1) [14, c.276]

м3/год

2. Попередньо за каталогом (див. рис. 6.11) [14, c.278] вибираємо РО, що має Dy=80 мм ≈1,2Кбу=54,7 м3/год

3. Визначаємо число Рейнольдса (4.2) [14, c.270]

Так як Rey>2000, то вплив вязкості на витрати не враховуємо і вибраний РО перевіряємо на імовірність виникнення кавітації.

4. Визначимо коефіцієнт опору РО: (4.3) [14, c.277]

5. За кривою 1 на рис. 6.23 [14, c.277] знаходимо коефіцієнт кавітації Ккав=0,45.

6. Визначимо перепад тиску, при якому виникає кавітація

= Ккав∙(Р1-Рн) (4.4) [14, c.277]

ΔΡкав= 0,45∙(0,5-0,07)=0,207 МПа

Заданий перепад тиску ΔΡРО> ΔΡкав, отже вибраний РО буде працювати в нормальному режимі.

4.2. Розрахунок надійності каналів регулювання

Властивість системи або виробу зберігати свої вихідні параметри в заданих межах при визначених умовах експлуатації автоматичної системи регулювання (АСР) – є надійність. АСР, що використовуються в харчовій промисловості для забезпечення правильного ходу технологічних процесів, повинні мати високу надійність, так як повний або частковий вихід з ладу може привести до порушення технологічного процесу, тобто до виходу регулюємих параметрів за допустимі межі.

Достатньо повну характеристику надійності надає інтенсивність відмов. Інтенсивність відмов λ за період t є відношення чисельності відмов за одиницю часу до числа надійно діючих елементів.

Про надійність приладу (засобу, виробу) можна судити поймовірності безвідмовної роботи P(t) – ймовірності того, що в заданому інтервалі часу t в межах заданого напрацювання не винекне відмова приладу (засобу, виробу)

(4.5) [13, c.128 ]

де λ – інтенсивність відмов.

Надійність складної системи порівняно легко можна підрахувати по послідовному зєднанню елементів, при якому вихід з ладу хоча б одного елементу приводе до відмови всієї системи.

Ймовірність безвідмовної роботи системи за час t визначається як сума ймовірностей безвідмовної роботи всіх N елементів системи:

(4.6) [13, с.132] - інтенсивність відмов системи, що є сумою інтенсивності відмов всіх елементів.

Для розрахунків складемо таблицю в якій визначемо перелік приладів та засобів автоматизації що входять в склад каналів регулювання, вихід яких з ладу підчас експлуатації обладнання може привести до аварійної ситуації та в якій відобразиться інтенсивності відмов даних засобів автоматизації.

Таблиця 4.1 – Інтенсивність відмов засобів автоматизації

Найменування

К-сть

1

2

3

4

1

Вторинний прилад ПВ10 1П

1

20

2

Регулятор ПР3.31

1

20

3

Перетворювач температури 13 ТД 73

1

0,33

4

Виконавчий механізм МВМ

1

0,5

5

Вентилі пневможивлення

1

25

6

Система регулювання тиску

1

25

Перейти на страницу: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17