WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Автоматизация процесса производства геля

Так як площа заводу по впуску парфумерії складає близько 4500 м2, то приймаємо до встановлення на території об’єкту два пожежні щити. До комплектів пожежогасіння, які розміщуються на ньому, включають: вогнегасники ВВ – 5(8) – 3шт., ящик з піском місткістю 3,0м3 – 1шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу розміром 2м х 2м., гаки – 3шт., ломи – 2шт., сокири – 2шт., лопати – 2шт.

Площа поверху, що займає лінія виготовлення гелю складає 120 м2, встановлюєио переносний вуглекислотний вогнегасник типу ВВ – 5(8) – 2шт. З кожного поверху мається два евакуаційних виходи, відстань до яких з самої віддаленої точки 50 м.

6.2. Правила експлуатації системи автоматизації і обов'язки персоналу при управлінні об’єктом.

Система автоматизації повинна експлуатуватись відповідно до вимог технічної документації на прилади і засоби автоматизації заводів виробників . та у відповідності з вимогами технологічного процесу. В процесі експлуатації необхідно дотримуватись регламенту проведення технічного обслуговування та графіків планово – попереджувальних ремонтів. Забороняється проводити будь які експерименти з системою автоматизації, що приводять до порушення режимів роботи обладнання , працювати з використанням технічно несправних приладів та засобів автоматизації.

До робіт, що виконуються за розпорядженням протягом однієї зміни із зняттям напруги в електроустановках до 1000 В, належать: ремонт магнітних пускачів, пускових кнопок, автоматичних вимикачів, рубильників, реостатів, контакторів та подібної до них пускової та комутаційної апаратури за умови встановлення її поза щитами і збірками; ремонт окремо розташованих магнітних станції і блоків керування; заміна запобіжників; ремонт освітлювальної проводки; ремонт одиничних електроприймачів (електродвигунів, електрокалориферів тощо).

1. Зазначені роботи мають виконувати дві особи зі складу ремонтних працівників, один з яких повинен мати групуIII, інший - групу II. В окремих випадках з відома працівника, що віддає розпорядження, допускається виконувати ці роботи одному ремонтному працівнику з групою III.

Обслуговування установок зовнішнього і внутрішнього освітлення, а також електроприймачів, підключених до групових ліній з захисними апаратами на номінальні струми до 20 А на території виробничого приміщення може проводитись спеціально закріпленими працівниками в порядку поточної експлуатації з повідомленням про місце, початок і закінчення робіт оперативними або адміністративно-технічними працівниками.

Організаційними заходами, які забезпечують безпеку робіт в порядку поточної експлуатації, є: визначення необхідності і можливості безпечного виконання робіт в порядку поточної експлуатації; складання і затвердження робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації, визначених вище, та додаткових робіт стосовно до місцевих умов із затвердженням цього переліку керівником; призначення виконавців (виконавця) робіт з групою з електробезпеки відповідно до характеру робіт, що виконуються.

Види робіт, які зазначені вище, є постійно дозволеними роботами, для виконання яких не вимагається оформлення будь-яких додаткових розпоряджень.

6.3. Вплив автоматизованого виробництва на персонал і навколишнє середовище.

На фабриках по виробництву цукерок експлуатується велика кількість різноманітного обладнання, яке при неправильному використанні негативно впливає на здоров'я працівників.

Характеристика об'єкта проектування.

В даному дипломному проекті розробляється система автоматизації процесу виготовлення гелю. Система виконує вимірювання технологічних параметрів через відповідні прилади і після їх обробки передає інформаційні сигнали на пульт керування та керуючі сигнали на виконавчі органи.

Живлення системи що проектується відбувається від однофазної промислової мережі напругою 220 В з частотою 50 Гц.

Робоче місце оператора знаходиться в цеху підприємства, де знаходиться лінія. На робочому місці знаходиться пульт керування. Оператор веде спостереження за технологічними показниками параметрів роботи лінії і при необхідності може корегувати роботу об'єкту автоматизації. Згідно ГОСТ 12.0.003.-74 в приміщенні в якому знаходиться оператор існують такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори.

Перейти на страницу: 10 11 12 13 14 15 16 17