WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Автоматизация процесса производства геля

Розрахунок проводимо для самого складного каналу регулювання , що має найбільшу кількість елементів автоматики, з допомогою ЕОМ для проміжку часу від 0 до 100000 годин напрацювання. За результатами розрахунку складаємо графік.

Рнадійність

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

 

100 1000 10000 100000 годин

Рисунок 4.1. Графік надійності системи автоматизації

Як видно з рисунка 4.1, надійність – ймовірність безвідмовної роботи при t=0 є рівною одиниці та експоненціально спадає із збільшенням часу (напротязі періоду експлуатації). Але можна також сказати що взагалі система достатньо надійна і при правельній експлуатації приладів і засобів автоматизації, їх своєчасному обслуговувані, надійність системи можливо тривалий час підтримувати на високому рівні.

4.3. Розрахунок забезпечення енергоресурсами системи автоматизації

Для забезпечення енергоресурсами приладів та засобів системи автоматизації необхідно вибрати апарати захисту даних систем, якіб відповідали технічним характеристикам приладів що захищаються та живляться.

Вибір автоматичних вимикачів виконуються відповідно до [10]за номінальною напругою і струмом з дотриманням слідуючих умов:

(4.7) [10, с.102]

(4.8) [10, с.102]

де - номінальна напруга автоматичного вимикача;

- номінальна напруга мережі;

- номінальний струм автоматичного вимикача;

- тривалий розрахунковий струм лінії.

Для розрахунку вибору скористаємося таблицею характеристик електроспоживачів з принципової схеми електричного живлення.

Таблиця 4.3 – Характеристика електроспоживачів

№ п/п

Тип

к-ть

Напруга,

В

Потуж.

Вт

Струм,

А

1

Робочий ввід

1

220

250

1,36

2

Освітлення в щиті

1

220

40

0,18

3

 

1

220

100

0,45

4

 

3

220

12

0,054

5

 

1

220

69

0,31

Попередньо з каталогу [19] вибераємо автоматичні вимикачі С60NIP для яких . Так як , то за умовою

даний тип автоматичних вимикачів підходите.

Для захисту і живлення споживачів, тривалий струм яких в межах 1 ампера, використовуємо [19] автоматичні вимикачі з .

За формулою та у відповідності з найбільшим споживаючим струмом для даної групи вибір автоматичних вимикачів вважаємо закінченими.

Перейти на страницу: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17