WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Газове господарство

Так як на обстежу вальній ділянці виявлено дуже сильну корозію, отже

оцінка в балах А3=2.

3.4.6 Визначення якості зварних стиків

Перевірка якості зварних стиків виконується на ділянках де при провірці газопроводу на герметичність встановлено що місцем витікання є: неякісний стик або в процесі експлуатації спостерігається розрив зварних стиків. Провірці підлягають два сусідні стика. Провірка якості стика проводиться гама або ренгенопроми.

Оцінка якості зварних стиків

Таблиця 8

Якість зварних стиків

Оцінка в балах А4

Менше 50 % стиків

Визначені дефекти

2

Годні стики

3

Згідно завдання на нашій ділянці по результатом обстеження виявлено годинні стики то оцінка в балах

А4=3 бала корозії

3.4.7 Визначення небезпеки корозії блукаючим струмом

Основним критерієм небезпеки корозії газопроводів із закінченим терміном роботи являється наявність блукаючих струмів, або електродитанів з постійним струмом, які використовують землю в якості зворотного струму.

Оцінка корозії небезпеки блукаючих струмів

Таблиця 9

Наявність анодних знакоперемінних зон

Оцінка в балах А5

Більше 50% протяжності газопроводу

1

До 50% протяжності газопроводу

2

Відсутні

3

Згідно завдання по нашій ділянці по результатам корозійної небезпеки блукаючих струмів виявлено до 50% протяжності газопроводу то оцінка в балах А5=2 бала.

3.4.8 Визначення наявності або відсутності антикорозійного захисту

Наявність або відсутність електрохімічного захисту газопроводу визначають комплексно по даним організації яка експлуатує газопровід і по результатам безпосереднього огляду газопроводу. При відсутності на обслуговуючій ділянці газопроводу електрохімічного захисту кількість балів А6 приймаємо менше одного. При наявному електрохімічному захисту кількість балів А6 приймаємо 1.

Згідно завдання на обстеженні електрохімічного захисту А6=1

Загальна оцінка технічного стану газопроводу визначається по сумарній кількості балів.

Ат=А1+А2+А3+А4+А5+А6=3+3+2+3+2+1=14

3.4.9 Раціональний спосіб захисту газопроводів від конденсату

Раціональний спосіб захисту систем газопостачання від доступу конденсату являється його збільшення збирання і виділення конденсату із газопроводу високого і середнього тиску. Для видалення конденсату необхідно перевести газоконденсатний потік із плівково-дисперсного в плівково-розшаровий стан, коли увесь конденсат буде знаходитись у нижній частині трубопроводу. Такий перехід здійснюється шляхом збільшення діаметру трубопроводу цю ділянку із розширенням трубопроводу потрібно розташувати на виході із ГРС їх розташовують по за межами населеного пункту на майданчику який обладнаний підземними шляхами, мінімум діаметр розширень із умов створення роз шарового потоку визначається по формулі:

Dmin=Qp*0.025=0.14 (44)

Після цього підбираємо найбільший стандарт Dу труби із графіка в залежності Dу газопроводу від конденсату. Довжину ділянки газопроводу для збору і виділення конденсату визначаємо за формулою

L=15 Dy=15*1=15(м) (45)

3.5 Розрахунок балансової схеми

Балансова схема показує скільки газу поступає до споживачів і на які потреби він витрачається. Розрізняють слідуючі витрати газу:

1. розрахунково годинні витрати газу

2. максимально годинні витрати на оплення

3. витрати на вентиляцію

4. витрати на гаряче водопостачання.

5. розрізняють слідуючі витрати газу:

Перейти на страницу: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17