WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Автоматизация процесса производства геля

Прилади і засоби автоматизації вмикають в роботу в послідовності, обумовленій порядком пуску основного технологічного обладнання і погодженої з технологами. В процесі включення пристроїв автоматичного контролю при досягнені навантажень технологічного обладнання близьких до номінальних, оцінюють точність виміру шляхом порівняння показів робочих засобів виміру з показами зразкових приладів. при цьому необхідно враховувати відхилення параметрів стану контролюємих середовищ від їх розрахункових значень.

Якщо динамічні характеристики обєкта (системи) визначають експерементально, то основні операції по визначенню параметрів настройки регуляторів проводять в процесі включення систем регулювання в дію. До основних операцій відносяться експерементальне визначення динамічних характеристик ообєкту, визначення оптимальних параметрів настройки і їх реалізація, а також уточнення настройок в процесі наладки системи регулювання на діючому обладнані. Номінальному значенню регулюємої величини повинно відповідати відкриття регулюючого органу, що складає 0,4-0,75 його повного відкриття.

Комплексна наладка. На третьому етапі пусконаладочних робіт виконуються роботи по комплексній наладці системи автоматизації (СА), доведенню параметрів настройки технічних засобів СА до значень при яких СА будуть експлуатуватись. При цьому визначається відповідність порядку відпрацювання пристроїв і елементів системи сигналізації, захисту і управління алгоритмам робочої документації з виявленням причин їх відмов або хибного зпрацьовування, встановлюється необхідне значення зпрацьовування позиційних пристроїв.

При комплексній наладці СА визначають також відповідність пропускної здатності запорно – регулюючої арматури вимогам процесу, правильність відпрацювання вимикачів і витратні характеристики регулюючих органів, що приводяться до норм що вимагаються процесом з допомогою елементів настройки які є в їх конструкції.

Комплексну наладку СА проводять в період комплексного випробовування технологічного обладнання. В процесі пусконаладочних робіт уточнюються статичні і динамічні характеристики обєкта, корегуються значеня параметрів настройки системи з урахуванням взаємного впливу, випробовується і визначається придатність СА для забезпечення експлуатації обладнання з нормативною продуктивністтю, аналізується робота СА при її експлуатації.

При виборі режимів випробувань намагаються обхватити весь можливий діапазон експлуатаційних але не аварійних змін навантаження обєкту. В особливих випадках системи можуть бути перевірені і при аварійних збуренях. Найбільш доцільно проводити випробування при трьох режимах роботи обєкту: номінальному, максимальному і мінімальному. В ході випробувань визначають і оцінюють показники якості регулювання.

До здачі в експлуатацію підлягають системи що пройшли випробування і безперервно пропрацювали 72 години в межах їх номінальних характеристик. По результатам випробувань, комісія з прийому обєкту складає акт про працездатність налагодженої системи.

Висновки.

Спроектована система автоматизації на основі використання сучасних приладів та засобів автоматизації, з урахуванням раціональності системи, розробивши схему автоматизації та провівши її ґрунтовний аналіз, розглянувши способи та правила проведення монтажно-наладочних робіт, можна зробити висновок, що створена система автоматизації дозволяє отримати кількісний та якісний зріст одиничних потужностей обладнання, створити передумови для подальшого удосконалення систем автоматичного регулювання на основі впровадження ЕОМ, роботів та маніпуляторів;підвищення ефективності праці, створити умов для оптимального використання всіх ресурсів виробництва, стабілізація продуктивності поточної виготовлення цукерок «Курочка Ряба» шляхом регулювання якості цукерок в заданих межах покращує рівень техніки безпеки.

4.Розрахункова частина

4.1. Розрахунок регулюючого органу

Розрахунок РО для регулювання витрат води.

Дані для розрахунку:

середовище вода

Перейти на страницу: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16