WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Газове господарство

4.3.3 Розрахунок оборотних засобів підприємств газового господарства

Оборотні фонди – це засоби виробництва, які протягом одного виробничого циклу повністю використовують свою вартість і переносять її на новостворену вартість, змінюючи свою форму.

Величина оборотних засобів незначна і становить 3-7% виробничих фондів. Оборотні засоби представляють собою сукупність оборотних фондів і фондів обернено виражених в грошах.

Оборотні фонди включають: сировина (газ), основні і допоміжні матеріали, а також малоцінні і швидкозношувані (якщо вони служать менше року), інструменти, ремонт та інше.

Оборотні фонди обов'язковий елемент процесу виробництва, основна частина собівартості будівельної продукції (близько 65 - 70 %). Чим менша витрата матеріалів, пального й енергії на одиницю продукції, тим економні­ше витрачається праця, затрачена на їх добування і виробництво, тим дешев­ший продукт.

Величина оборотних засобів складає 5 % всіх виробничих фондів.

Визначаємо суму оборотних засобів (ОбФ тис. грн.).

(50)

тис. грн.

4.3.4 Розрахунок трудомісткості обслуговування в умовних одиницях

Продуктивність праціяк економічна категорія – це ефективна трудова витрата здатності конкретної праці створити за одинаковий час певну кількість матеріальних благ. Показує співвідношення обсягу вироблених матеріальних чи нематеріальних благ та кількості затраченої на це праці, тобто продуктивності праці, означає збільшення обсягу вироблених благ без збільшення трудових затрат.

Трудомісткість– обернений показник рівня продуктивності праці, що характеризується кількість витраченого часу на виробництво одиниці продукції.

Трудові ресурси – ємке по змісту поняття, яке соціально-економічна категорія – це сукупність носіїв функціональної і потенціальної суспільної і індивідуальної робочої сили і відносин, що виникають у процесі її відновлення.

Визначення обсягів робіт проводиться в умовах одиницях трудомісткості обслуговування. Кількість ум.од. трудомісткості, які характеризують газове господарство можна розрахувати виходячи з того, що трудомісткість обслуговування приймаються:

1. Однієї квартири з газовою плитою – 0,1 ум.од.

2. Однієї квартири з газовою плитою та водонагрівачем – 0,13 ум.од.

3. Одного кілометра газової мережі – 10 ум.од.

4. 1000000 м3 реалізації газу – 2 ум.од.

Виходячи з загальної кількості газифікованих квартир приймаємо 70 % квартир, які мають тільки газові плити, а 30 % - газові плити і проточні водонагрівачі.

Визначаємо загальну трудомісткість обслуговування в ум.од. (Тоб.заг., ум.од.)

Тоб.заг.= ППГ·0,1 + ППГ+ВПГ·0,13 + Lзаг.км·10 + Мпід.·0,5 + Qріч. ·2/100 (51)

де ППГ – кількість квартир з установленими газовими плитами

ППГ+ВПГ - кількість квартир з установленими газовими плитами та водопідігрівачами

Lзаг.км – загальна довжина газопроводу .

Мпід – загальна кількість підприємств .

Qріч. – річна реалізація газу

Тоб.заг.= 11200*0,1 + 4800*0,13+12*10+12*0,5+40000*2/100= 818.7 ум.од.

4.3.5 Штатний розклад адміністративно-управлінських працівників

Процес виробництва матеріальних благ вимагає двох видів праці:

- праця для створення матеріальних благ;

- робота з координації першої праці, тобто управління.

Оскільки без управлінської діяльності неможливо досягни необхідних результатів у виробництві, доцільно відокремити управління, як самостійних фактор виробництва.

Управління – це процес цілеспрямованого впливу на колективи людей з метою організації і координації їх діяльності.

Управління базується на певних принципах, керівних правилах, положеннях, нормах поведінки, якими керують органи управління у відповідних соціально-економічних умовах.

По отриманій кількості ум.од. визначаємо чисельність адміністративно-управлінського персоналу. Чисельність ІТР розраховуємо на підставі нормативів для поточного перспективного планування виробничо-господарської діяльності газових господарств.

Нормативи чисельності керівників ІТР і службовців підприємств газового господарства (без врахування виробничого персоналу).

Таблиця 13

Найменування норм і нормативів

Чисельна величина

Виробниче управління в складі об'єднання

Міжрайонні виробничі трести

Чисельність керівників ІТР і службовців на 1000 ум.од. річного обсягу робіт.

Підприємства за обсягом робіт з 1000 ум.од.

Понад 18

8-18

5,5-8

менше 5,5

1,3

1,5

2,0

2,3

1,0

1,4

1,7

2,0

Перейти на страницу: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21