WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Газове господарство

Е=2,06+1,88+2,08+2,07=8,69 м2

4.Економічна частина

4.1 Вихідні дані по об'єкту газифікації

Таблиця 10

п/п

Показники

Одиниця

виміру

Показники на

підприємство

1

Протяжність газової мережі

а) високого і середнього тиску

б) низького тиску  

км

км

км

12

12

-

2

Кількість газифікованих квартир

кв

16000

3

Кількість газифікованих підприємств

а) комунально-побутових

б) промислових

підпр.

підпр.

12

5

7  

4

Подача газу в мережу

а) населенню

б) комунально-побутовим підприємствам

в) промисловим підприємствам  

тис. м 3

40000

12000

12000

16000

4.2 Розрахунок капітальних вкладень у газопровід

4.2.1 Пояснювальна записка до кошторису

Проектно-кошторисна документація розробляється на будівництво й уточнюються оцінки пропозицій замовника та підрядника, враховується вплив зовнішніх умов на ціну. Проектно-кошторисна документація визначає кошторисну вартість будівництва. Кошторисна документація розробляється з урахуванням інформації про поточні зміни цін на різні ресурси, що використовуються в будівництві.

До складу проектно-кошторисної документації на будівництво входять такі документи:

1. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва й зведення витрат;

2. Об'єктні і локальні кошториси (кошторисні розрахунки);

3. Кошторисні розрахунки на окремі види робіт.

Локальні кошториси є первісними кошторисними документами. Вони складаються на окремі види будівельних і монтажних робіт, будинків і споруд, а також на придбання і монтаж обладнання за рекомендованим Держбудом України формами.

Кошторисні розрахунки на окремі види будівельних і монтажних робіт складаються тоді, коли відсутні дані про обсяги робіт згідно параметрів будинків, споруд, їх конструктивних елементів або обсягів робіт, які прийняті з відомостей будівельних і монтажних робіт і які визначаються по проектних матеріалах.

Об'єктні кошториси – документи, що визначають кошторисну вартість об'єктів. До них додаються підсумкові дані локальних кошторисів із групуванням по відповідних графах у встановленій формі.

Об'єктні і локальні кошторисні розрахунки складаються у базисних цінах із застосуванням відповідних вартісних показників, об'єктів-аналогів, укрупнених нормативів, прейскурантів, індексів для визначення базисної кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт.

Загальна кошторисна вартість будівництва визначається зведеними кошторисними розрахунками вартості будівництва до проекту, який є основним і незмінним документом для інвестування капітальних вкладень і інвестування будівництвом. Коли будівництво проектується по чергам зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва складається окремо на кожну чергу.

4.3 Визначення експлуатаційних витрат газового господарства

4.3.1 Розрахунок початкової вартості основних виробничих фондів

Основні виробничі фонди – засоби виробництва, які протягом тривалого часу використовують свою вартість, зберігаючи при цьому свою натуральну речову форму і у вигляді амортизаційних відрахувань переносять на новостворену вартість.

Перейти на страницу: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19