WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Газове господарство

- дійсні витрати

- невраховані мінімальні витрати

- витрати на ГРП

Витрати на нещільність визначає

Де k0 – коефіцієнт одночасності приймаємо з додатку Е,

q ном – витрата газу приладами

n - кількість встановлених однакових приладів

Максимальна витрата на опалення

Vр.оп=0,0036* q0(1+ k1)*F/Qр.н* n (46)

Де - q0 – показник максимального силового потоку приймають з додатку Ж.

F – площа будинку 49,5 м2

К1 – коефіцієнт який враховує тепловий потік,

Qр.н – нижча теплота згорння газу

N – 0,8-0,85%

Витрата на вентиляцію :

V.в=0,0036* q0(к1* k2)*F/Qр.н* n (47)

Коефіцієнт який враховує тепловий потік к=0,6

Витрати на гаряче водопостачання

Vр.вод=0,0036* 2,4*gh*n/Qр.н* n (48)

Де – gh – питомий показник середнього теплового потоку = 247 Вт,

N – кількість жителів приймаємо 4 чол на одну квартиру м/год,

залежно від типу газопроводу:

1. Дворові та внутрішньквартирні газопроводи низького тиску Q1=0,0001*1м, м/год

2. Вуличні мережі низького тиску Q1=0,0048*1м, м/год

3. Газопроводи високого і середнього тиску Q1=0,0048*1м, м/год

Дійсні витрати визначаються в залежності від типу газового обладнання яке встановлене в будинку:

- Будинок старого типу Q2=0,018 м/год

- Будинок з водонагрівачами Q2=0,0175, м/год

На враховані витрати визначається в залежності від типу газового обладнання яке встановлено в будинку:

- Плита газова і гаряче водопостачання Q3=0,0008, м2/год

- Плита газова Q3=0,014, м2/год

- Плита газова і ВПГ Q3=0,014 м2/год

- Завдаток витрати ГРП приймає Q4=0,6 м2/год

Розрахункові витрати газу визначаємо по сумі номінальних витрат прикладом з врахуванням коефіцієнтом одночасності.

Розрахунок балансової схеми.

Розраховуємо одноповерховий будинок №14 визначаємо витрати на нещільність:

q1=0,0048*35=0,168

Визначаємо дійсні витрати в будинку:

q 2= 0,0175 м2/год

Визначаємо невраховані витрати:

q 3=0,014 м2/год

Визначаємо витрати в ГРП:

q 4= 0,6 м2/год

Визначаємо годинні витрати газу:

Vмах=(10,7*1,08)+(0,7*0,9)*1=1,386

Визначаємо годинні витрати на опалення

Vр.оп=0,0036* 160(1+ 0,25)*495/33,4* 0,8=1,3 м2

Визначаємо витрати на вентиляцію

Vв. =0,0036* 160*0,25*0,6*495/33,4* 0,8=0,16 м2

Визначаємо витрати на гаряче водопостачання

Vр.вод=0,0036* 2,4*2472*4/33,4* 0,8=0,32 м2

Визначаємо суму на увесь будинок

Е=0,168+0,0175+0,014+1,386+0,16+0,32=2,06 м2

Розраховуємо одноповерховий будинок №3

Визначаємо витрату на нещільність :

q1=2,0*0,0048=0,096 м2

Визначаємо годинні витрати газу:

Vмах =0,0036* 160*0,25*0,6*495/33,4* 0,8=0,16 м2

Витрати на гаряче водопостачання:

Vр.вод=0,0036* 2,4*2472*4/33,4* 0,8=0,32 м2

Визначаємо суму на увесь будинок

Е=0,96+0,0175+0,014+1,386+0,16+0,32=1,88 м2

Розраховуємо одноповерховий будинок №7

Визначаємо витрату на нещільність :

q1=0,0048*38=0,1824 м2

Визначаємо годинні витрати газу:

Vмах=(0,7*0,9)+(0,7*1,08)*1=1,386 м2

Визначаємо годинні витрати на опалення

Vр.оп=0,0036* 160(1+ 0,25)*495/33,4* 0,8=1,3 м2

Визначаємо витрати на вентиляцію

Vв. =0,0036* 160*0,25*0,6*495/33,4* 0,8=0,16 м2

Витрати на гаряче водопостачання:

Vр.вод=0,0036* 2,4*2472*4/33,4* 0,8=0,32 м2

Визначаємо суму на увесь будинок

Е=0,1824+0,0175+0,014+1,386+0,16+0,32=2,08 м2

Визначаємо витрату на нещільність :

q1=0,0048*36,5=0,1757 м2

Визначаємо годинні витрати газу:

Vмах=(0,7*0,9)+(10,7*1,08)*1=1,386 м2

Визначаємо годинні витрати на опалення

Vр.оп=0,0036* 160(1+ 0,25)*495/33,4* 0,8=1,3 м2

Визначаємо витрати на вентиляцію

Vв. =0,0036* 160*0,25*0,6*495/33,4* 0,8=0,16 м2

Витрати на гаряче водопостачання:

Vр.вод=0,0036* 2,4*2472*4/33,4* 0,8=0,32 м2

Визначаємо суму на увесь будинок

Е=0,1752+0,014+0,0175+1,386+0,16+0,32=2,07 м2

Визначаємо суму всіх будинків

Перейти на страницу: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18