WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Газове господарство

Загальна кількість робітників по експлуатації підземних газопроводів

Таблиця 16

Розряд

Кількість чоловік

ІІ

ІІІ

ІV

2

5

1

1

Розрахунок чисельності виробничого персоналу по експлуатації внутрішньобудинкового газового обладнання

Служба внутрішньобудинкового газового обладнання (ВБГО) виконує технічне обслуговування внутрішнього газового обладнання, ремонтно-монтажні роботи по внутрішньому газовому обладнанні, реалізацію і підрахунок природного газу.

Повне технічне обслуговування – повний комплекс робіт, який забезпечує надійний стан ВБГО на протязі заданого терміну.

Технічне обслуговування включає в себе:

- планово-попереджувальний ремонт

- тимчасове технічне обслуговування

- позаплановий ремонт по заявкам

Чисельність виробничого персоналу по експлуатації ВБГО (Ч, чол.) розраховується на підставі нормативів для поточного і перспективного планування виробничо-господарської діяльності газових господарств.

Нормативи чисельності робочих по технічному обслуговуванню будинкових мереж і обладнання

Таблиця17

Найменування норм і нормативів

Чисельна величина

Чисельність слюсарів на 1000 газифікованих квартир, люд.год.

1. Технічне обслуговування газового обладнання у житлових будинках:

плит, газопроводів та арматури на них

проточних водонагрівачів для гарячого водопостачання, газопроводів та арматури на них.

2. Виконання заявок по ремонту внутрішньо будинкового обладнання при перерахування на 1000 встановлених приборів:

плит

водонагрівачів

0,28

0,95

0,036

0,12

Розрахунок чисельності виробничого персоналу по експлуатації внутрішньобудинкового газового обладнання.

ЧВБГО = 0,28·(ППГ + ППГ+ВПГ)+ 0,96·ППГ+ВПГ + 0,036·(ППГ + ППГ+ВПГ)+ 0,12·ППГ+ВПГ (53)

ЧВБГО = 21 робочих чоловіки

Загальна чисельність виробничого персоналу становить:

Чзаг = ЧАУП + ЧВБГО +ЧАДС +ЧЕПГ = 2 + 21+ 4 + 9= 36чол. (54)

4.3.7 Розрахунок річного фонду заробітної плати робочих

Заробітна плата – винагорода, яка обчислюється у грошовому вираженні, яку власник або уповноважений ним орган виплачує робітникові за виконану ним роботу.

Джерелом заробітної плати є дохід підприємства.

Функції заробітної плати:

1. Відтворювальна (заробітна плата сприяє відтворенню вартості робочої сили, що забезпечує її участь у процесі виробництва).

2. Стимулююча (заробітна плата спонукає працівників до високопродуктивної праці шляхом зіставлення розміру винагороди за працю з кількістю і якістю її затрат).

3. Регулююча (заробітна плата забезпечує перерозподіл робочої сили між регіонами та підприємствами шляхом диференціації винагороди з урахуванням важливості праці).

4. Соціальна (рівень заробітної плати є свідченням справедливості в розподілі за працею).

Загальна кількість робітників відповідного розряду

Таблиця 18

Найменування

Кількість робітників відповідного розряду

2

3

4

6

Робітники АДС

-

2

2

-

Робітники по експлуатації підземних газопроводів

1

5

1

2

Робітники по експлуатації ВБГО

-

10

11

-

Всього по розряду

1

17

14

2

Всього

34

Перейти на страницу: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23