WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Газове господарство

Почасова тарифна ставка робітників відповідного розряду

Таблиця 19

Розряд

Почасова тарифна ставка, грн.

2

3

4

6

2,4

2,6

2,85

3,15

Визначаємо середню годинну ставку робітників газового господарства:

грн/чол. (55)

де СІ – початкова тарифна ставка робітників відповідних розрядів;

КІ – кількість робітників відповідного розряду;

К – загальна кількість робітників газового господарства.

грн/чол

Річний фонд заробітної плати робітників визначається по формулі:

ЗП = С·К·Т, грн. (56)

де С – середня погодинна ставка робітників

К – загальна кількість робітників газового господарства

Т – річний баланс робочого часу

.

ЗП = 2,74*34*1995 = 185854.2 т/грн.

4.3.8 Визначення загальної кількості робітників газового господарства і їх заробітної плати

Оплата праці в нашій країні грає двояку функцію: з однієї сторони, є головним джерелом доходів робітників і підвищення їх життєвого рівня, з іншої - основним рушієм матеріального стимулювання росту і підвищення ефективності виробництва.

Нормування і регулювання заробітної плати робітників, службовців, спеціалістів і керівників, а також диференціація залежно від складності й умов праці є визначальними принципами організації заробітної плати в організаціях.

Загальна кількість робітників газового господарства і їх заробітної плати зводиться в таблицю.

Таблиця 20

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

АУП і ІТП

Робочі

Всього

1

Чисельність

чол.

2

34

36

2

Фонд оплати праці

т.грн.

264.00

1858.542

2122.542

3

Фонд додаткової оплати праці 20%

т.грн.

52.8

371.7084

33,921

4

Всього фонд оплати праці

т.грн.

316.8

2230.2504

203,531

5

Сума нарахувань від фонду оплати праці 36,2%

т.грн.

114.6

807.35064

73,6776

6

Всього фонд оплати праці з нарахуванням

т.грн.

431.481

3037.601

3469.082

4.4 Визначення собівартості і середнього тарифу відпуску газу

Собівартість будівельної продукції – це вираження в грошовій формі витрат на використані засоби виробництва ( вироби, пальне, перенесену частину вартості основних виробничих фондів), оплату праці робітників, послуг інших підприємств (фірм), витрати по управлінню та обслуговуванню виробництва, а також на реалізацію продукції.

Перейти на страницу: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24