WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Автоматизация процесса производства геля

Автономна наладка. На другому етапі робіт по наладці системи автоматизації, який виконують після проведення монтажу, насамперед перевіряють монтаж приладів і засобів автоматизації, починаючи з провірки наявності правильно оформленої здаточної документації та її відповідності нормам СНІП. Потім проводять зовнішній огляд, при якому визначають відповідність змонтованої системи автоматизації проекту. Потім проводять провірку технічних засобів автоматизації, в тому числі технічного стану приладів і апаратів з доведенням їх параметрів до норми, які встановлено нормативною документацією. Роботи з пристроями автоматичного контролю починають зі стендової провірки, яка включає зовнішній вигляд, провірки опору електричних кіл, визначення основної приведеної похибки та варіації показників приладу, перевірка спрацьовування вихідного сигнального пристрою.

При зовнішньому огляді встановлюють відповідність технічних характеристик приладу проектним специфікаціям, комплектність заводської документації, відсутність видимих механічних пошкоджень та слідів корозії.

Після огляду перевіряють опір ізоляції електричних кіл та підключають прилад контролю до схеми перевірки. В останню входе вузол живлення, вузол імітації значення параметра виміру і апаратура для перевірки сигнального пристрою.

Основну наведену похибку і варіацію показів прилада перевіряють, як правило для шести точок 10, 20, 40, 60, 80, 100% діапазона виміру шкали, проводячи виміри в тих самих одиницях, в яких відградуйована система виміру приладу. При цьому основну приведену похибку розраховують як різницю значень вимірюємої величини, віднесеної до прийнятого нормованого значення, в якості якого, зазвичай, використовують діапазон шкали приладу. Дійсне значення приладу, основна похибка якого повинна бути в 4 рази менше основної похибки приладу, що провіряється.

Варіацію показів приладу визначають одночасно з основною похибкою як різницю дійсних значень величини що вимірюється, відповідаючи одній тій самій мітці шкали прилада що провіряється, при прямому і зворотньому пересуванні його вказівника, в процентах діапазону шкали приладу. Розраховане значення приведеної основної похибки не повинно перевищувати значення, яке відповідає класу точності приладу. Варіація показу для приладів класу точності 0,25 і вище неповинне бути вище 0,2%, а для всіх інших приладів – більш ніж половина допустимого значення основної похибки.

Роботи по автономній наладці пристроїв автоматичного регулювання включають зовнішній огляд, провірка опору ізоляції електричних кіл, загальної працездатності пристрою, градуювання органів настройки і статичну настройку.

За змістом перші два види робіт тотожні операціям, що виконуються з пристроями автоматичного контролю. При настройці системи автоматизації до включення виконують ряд допоміжних операцій, а також передпускове випробування приладів і засобів автоматизації на непрацюючому технологічному обладнанні з підключенням імітатора.

Імітатор зміни регулюємої величини намагаються підключити так, щоб при випробуванні було перевірено взаємодію найбільшої кількості елементів, що входить в систему. Підготовка до включення засобів автоматичного регулювання насам перед повязана з включеням дистанційного управління виконавчими механізмами і випробуванням системи автоматичного регулювання.

На даному етапі пусконаладочних робіт виконують розрахунок оптимальних параметрів динамічної настройки регуляторів на основі попереднього визначення характеристик обєкта.

В схемах управління, сигналізації і захисту перевіряють правильність зєднань і роботи схеми при імітації збільшення, а потім і зменьшення значення відповідної величини, настроюють логічні та часові взаємозвязки цих схем.

Включення систем автоматизації в роботу проводять при індивідуальних випробуваннях технологічного обладнання, коли не порушені умови до вимог експлуатації технологічних засобів та техніки безпеки; досягнуто технологічне навантаження обєкта, мінімально необхідне для визначення і встановлення параметрів настройки приладів і засобів автоматизації, випробувань та здачі їх в експлуатацію.

Перейти на страницу: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15