WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Автоматизация процесса производства геля

· збірки комутаційних запитів 350-1900;

Апарати і прилади необхідно групувати за належністю до систем виміру, управління, сигналізації і.т.д., а в середині груп - за родом струму та величиною напруги, дотримуючись правил техніки безпеки.

Монтаж пневматичних приладів автоматизації на фасадних панелях щитапроводять з допомогою кронштейнів.

3.5.3 Монтаж датчиків і регулюючих органів на об’єкті

При монтажі первинних вимірюючих перетворювачів і відбірних пристроїв основним є правильний вибір місця встановлення і конструктивне рішення вузла встановлення, яке відповідає умовам роботи даного пристрою і експлуатаційним вимогам.

Монтаж первинних вимірюючих перетворювачів і відбірних пристроїв безпосередньо на технологічному обладнанні і його комунікаціях повинен відповідати слідуючим вимогам [10] :

· межево можлива точність відображення реакцією первинного вимірюючого перетворювача на зміни контролюємої або регулюємої величини дійсного стану об’єкту в найбільш характерній для даного процесу в робочій зоні;

· мінімально можливе транспортне запізнення при використанні первинних вимірюючих перетворювачів для автоматичного регулювання ;

· межево можлива точність відображення реакцією первинного вимірюючого перетворювача на зміни контролюємої або регулюємої величини дійсного стану об’єкту в найбільш характерній для даного процесу в робочій зоні;

· відсутність зворотного впливу на процес;

Особливо при малих розмірах трубопроводів і обладнання, в яке встраюються первинні вимірюючі пристрої і відбірні пристрої. Крім того, необхідно враховувати можливість впливу матеріалів, з яких виготовлено вимірюючі пристрої, на стан та якість харчових продуктів що до них доторкаються. Це насамперед пов’язано з можливістю утворення хімічних з’єднань, які шкідливо впливають на харчові продукти, змінюючи їх колір та погіршуючи харчові властивості, а також на корисну мікрофлору при проведенні біохімічних і мікробіологічних процесів;

· зручність місця встановлення пристрої для обслуговування, монтажу, повірки, чистки, ремонту, їх зберігання та забезпечення умов техніки безпеки;

· відповідність розмірів занурюємої частини первинного чутливого елементу розташуванню чутливого елемента в тій зоні, де необхідно відбирати сигнал про необхідний стан контролюємого параметра;

· забезпечення швидкого демонтажу первинного елемента або його заміни без виникнення даного технологічного вузла або з короткочасним припиненням технологічного режиму;

Регулюючі органи необхідно монтувати в суворій відповідності з проектом та робочими кресленнями. Значне віддалення регулюючого органу від обєкту викликає підвищення запізнення в передачі регулюючого впливу.

При монтажу регулюючого органу необхідно забезпечити:

1. зручність в експлуатації та ремонті;

2. можливість їх відключення без необхідності відключення технологічного обладнання (трубопроводу чи об’єкта);

3. рівномірність та сталий режим потоку регулюємого середовища в місці встановлення регулюючого органу;

4. вільне пересування рухомих частин;

5. дотримання правил техніки безпеки;

Перед монтажем треба перевірити відповідність монтуємих регулюючих органів проектним даним і характеристикам. Електричні регулюючі органи монтують відповідно до правил монтажу електроапаратури. Після монтажу регулюючого органу провіряють відповідність проекту або інструкції характеристик, надійності спрацювання, відсутність перебоїв та інших факторів які негативно впливають на правильність роботи.

Інші прилади та засоби автоматизації монтуються за допомогою закладних конструкцій згідно з інструкціями по монтажу та експлуатації даних пристроїв.

3.5.4 Наладка системи автоматизації

Існують три основних стадії проведення наладочних робіт - підготовчі роботи, автономна та комплексна наладки [10].

Підготовчі роботи. Основними задачами першого етапу наладки є не тільки ознайомлення з технологією і проектною документацією, але й організаційна і інженерна підготовка робіт, включаючи розробку та погодження з заказником графіка і програми пусконаладочних робіт, а також перед монтажна провірка приладів і засобів автоматизації. При аналізі проектної документації насамперед провіряють правильність вибору приладів для системи автоматизації, а також працездатність принципових схем управління, захисту і сигналізації.

Перейти на страницу: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14