WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Автоматизация процесса производства геля

Температура в другому генераторі гелю та температура води, що потрапляє на обігрів регулюється відповідно контурами 2а, 2б, 2в, 2г, 2д; 3а, 3б, 3в, 3г, 3д.

Контроль та сигналізація температури в генераторі гелю виконується за допомогою термометрів поз.4 та поз.5 відповідно у генераторах 1 та 2.

3.4.2 Розробка схем принципових та їх опис

3.5.Монтаж і наладка засобів автоматизації

3.5.1 Розташування щитів (пультів) на технологічній дільниці.

На підприємствах парфумерної промисловості, що випускають гель, щити та пульти розташовують в спеціальних щитових та безпосередньо на виробничих приміщеннях [10]. Щити місцевих пунктів управління розташовують поблизу управляємого об’єкта з таким розрахунком, щоб контроль за його роботою виконувався не тільки за показами приладів, але й шляхом візуального огляду. Щити операторських пунктів управління розташовують таким чином, щоб зі сторони щита можна було оглядати все обладнання, яке відноситься до даного поста управління. Операторські пункти можуть також при необхідності відокремлюватись від виробничого приміщення скляною перегородкою.

Щити диспетчерських пунктів управління розташовують в спеціальному щитовому приміщенні. При виборі місця для встановлення щитів (пультів) в виробничих приміщеннях необхідно виконати ряд основних вимог:

· найменша довжина мереж зв’язку між щитом і первинною апаратурою, а також допоміжними пристроями, розташованих в межах технологічних об’єктів;

· зручність обслуговування щита оператором, та зручний обзор управляємих об’єктів;

· вільні підходи та проходи до щита;

· ширина проходів від відкритих на 90 дверей або від корпуса щита, не менше 800 мм;

· наявність достатнього освітлення приладів на щиті;

· відсутність в місцях встановлення щитів вібрацій, теплового, магнітного та електричного полів і агресивних газів;

· забезпечення запобігання потрапляння на щити води, пари, газів, кислот, паливо мастильних матеріалів, а також забезпечення захисту від гризунів і біологічних шкідників;

· необхідна безпека по відношенню до пожеж захист від механічних пошкоджень;

В виробничих приміщеннях, де встановлені щити (пульти), повинна підтримуватись температура 20С і вологість не більше 80%.

При проектуванні місць установки щитів (пультів) виникає ряд питань, що обумовлено архітектурними компоновочними та іншими вимогами. Кінцевою метою рішення цих питань є створення найкращих умов для успішної роботи оператора, які б відповідали вимогам технічних норм, а також інжинерній психології і технічній естетиці:

· розсташування щитів ближче до обєкту управління для зручності огляду;

· недоцільність розсташування щитів в подвальних та цокольних поверхах, в місцях з вібрацією, з шкідливими викидами, рядом з санвузлами, під та над вентиляційними камерами загальнообмінної вентиляції;

· відсутність у будівель конструкцій будівель в середині приміщень виступаючих частин, прокладок крізь приміщення транзитних трубопроводів опалення, водопостачання, каналізації і трубопроводів з легкозаймистою речовиною;

· підпорядкованість числа просторового розташування окремих елементів системи управління задачам, які вирішує оператор в різних режимах роботи;

· розташування робочого місця оператора на відстані не більше 5 м від щита;

Параметри навколишнього середовища - склад, температура, вологість, барометричний тиск, освітлення, шум, вібрація - повинні відповідати прийнятим нормам, що забезпечують підтримку робочого стану оператора тривалий час. Комфортні умови визначаються постійною температурою в межах 19-22ºС і відносною вологістю 40-60%. Вентиляція повинна забезпечувати 4-5 кратний обмін очищеного повітря за 1 годину з швидкістю пересування 0,25-0,5 м/с. Шум в приміщенні не повинен перевищувати 70 дБ при встановленні гучномовців та 60 дБ при використанні голосових засобів зв’язку в приміщеннях об’ємом до 140 м3.

3.5.2 Компонування приладів і засобів автоматизації на щитах ( пультах) та їх монтаж

Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12