WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Автоматизация процесса производства геля

Прилади та апаратуру розташовують після прийняття рішення відносно компановки відповідних пунктів управління в цілому. При проектуванні щитів та пультів необхідно використовувати такі засоби контролю і управління і так їх розташовувати, щоб забезпечити найкращі умови сприйняття інформації і маніпулювання органами управління. Не менш важливим є також забезпечення найбільш зручної робочої пози оператора.

При проектування щитів і пультів існує декілька прийомів розташування апаратури контролю і управління. Згідно з функціональним принципом апаратури розташовують по групам, виходячи з загальності виконуємих задач. Так можна об’єднати в групи прилади, які відносяться до одного технологічного процесу (агрегату). Принцип значимості передбачає групування приладів в залежності від того, наскільки суттєвими вони є для виконання визначеної частини операції. При цьому найбільш важливі елементи при їх нечастому використанні звичайно розташовують в центрі панелі. При дотриманні принципу частоти використання елементи, що часто використовуються розташовують в центрі панелі, а ті що нечасто - на периферії. Принцип послідовності передбачає розташування приладів на панелі суворо за схемою їх послідовного використання. У відповідності з принципом суміщення стимула і реакції органи контролю і органи управління, що їм відповідають, повинні бути максимально наближені та просторово співставленні.

Вибір того чи іншого принципу розташування засобів контролю і управління визначається задачами що вирішуються. Прилади і апаратуру на щиті необхідно компонувати на щиті у відповідності з ходом технологічного процесу з ліва на право, починаючи від початкових стадій і закінчуючи завершальними для даного устаткування чи процесу. Прилади і апаратуру в межах однієї секції розташовують симетрично.

Стосовно умов найкращого сприйняття інформації оператором і маніпулювання органами управління в практиці проектування щитів і пультів виявлено виявлено оптимальні зони розташування апаратури. Так для операторів в положенні ,,стоя” оптимальна зона для розташування органів управління знаходиться на висоті 1300-1650 мм, оптимальна зона для розташування органів управління 1100-1440 мм, а в положенні ,,сидячи” ці величини відповідно рівні 835-1300, 700-835. В горизонтальній площині оптимальний кут огляду без повороту голови 30-40, допустимий 60.

По висоті щитів прийнято розташовувати апаратуру в декілька рядів, як правило, в два-три ряди. Компановка приладів і апаратури на фасадній панелі щитів і пультів повинна забезпечувати необхідні умови для комутації електричних проводок та розташування трубних ліній. мінімальна відстань між окремими елементами на фасадній панелі щита складають 40-80 мм, а між приладами і боковими стінками щита 100 мм. Ці відстані повинні враховувати необхідність встановлення рамок для надпису під приладами або праворуч від них.

Показуючі прилади і сигнальну арматуру монтують на висоті 800-1900 мм для повногабаритних щитів без пульта. Реєструючі прилади на оперативних щитах розташовують на висоті 900-1800 мм, на неоперативних - на висоті 700-1800 мм Регулюючі органи при встановленні на фасаді щита розташовують на висоті 900-1900 мм, а оперативну апаратуру контролю і управління (кнопки, ключі тощо) – на висоті 800-1600 мм. Сигнальну апаратуру на висоті 1000-1900 мм.

На внутрішніх поверхнях щитів розташовують допоміжну неоперативну арматуру (реле, трансформатори, джерела живлення, тощо). Компановку електроапаратури виконують з урахуванням конструктивних особливостей самих виробів і забезпечення зручності монтажу. Для зручності експлуатації і дотримання правил техніки безпеки, апаратуру рекомендується встановлювати на таких відстанях (в мм) за висотою від основи (опорної рами):

· трансформатори, пускачі, апарати освітлення щита, дзвінки голосного бою, ревуни 1700-2000;

· регулятори, функціональні блоки, елементи аналогової і дискретної техніки, реле, перетворювачі 600-1900;

· вимикачі, запобіжники, розетки, автомати 700-1700;

Перейти на страницу: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13